Od roku akademickiego 2017/2018 został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym - Fizyka Techniczna.

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę punkty (% wyniku z egzaminu maturalnego) z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1, główny) i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, informatyki (wynik W2, dodatkowy).

P=0.6*W1+0.4*W2

Dla osób zdających maturę w roku 2014 lub wcześniej, jako drugi wynik (W2) można przyjąć maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym lub jeden przedmiot na poziomie podstawowym (fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka). W wypadku wyboru przedmiotu na poziomie podstawowym, drugi składnik mnoży się przez 0.5, czyli

P=0.6*W1+0.4*0.5*W2

Inne sytuacje dotyczące obliczania ilości przyznanych punktów (uwaga: laureaci olimpiad!) opisane są na stronie internetowej:

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”

Początek strony