Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Gliwicki
oraz
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach

zapraszają na

Wykłady popularne z fizyki dla młodzieży

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF

Początek strony