Misją i strategią Politechniki Śląskiej jest „kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy”.
Koncepcja kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna jest zgodna z powyższym i, jak w misji, realizowana jest poprzez kształtowanie sylwetki absolwenta o najwyższych, specjalistycznych kompetencjach, odpowiedzialnej i kreatywnej postawie, mającego świadomość znaczenia wiedzy i innowacji, potrafiącego spełnić wymagania nowoczesnej gospodarki.

cnt1  cnt2

 cnt3  cnt4

Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku. Spośród nich należy wymienić firmę PREVAC, światowego lidera w zakresie aparatury próżniowej, firmę WASKO proponującą nowoczesne rozwiązania systemów teleinformatycznych, firmę PLASMA SYSTEMS, znaczącego udziałowca na rynku pokryć ochronnych nanoszonych laserowo. To tylko przykłady firm zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów o szerokiej wiedzy podstawowej połączonej z wykształceniem informatycznym i umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury technologicznej i pomiarowej. Taki profil kształcenia jest atutem w znajdowaniu pracy we współczesnej gospodarce innowacyjnej.

Podstawowe informacje

Poziom studiów:  studia I stopnia 
Kierunek: praktyczny 
Czas trwania:  3,5 roku / 7 semestrów 
Uzyskiwany tytuł: inżynier 
Początek strony