Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Zakład Fizyki Powierzchni i NanostrukturKierownik: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz

Opis

Zakład powstał w 2010 roku w celu prowadzenia badań właściwości elektronowych, optycznych i chemicznych niskowymiarowych struktur półprzewodników (GaAs, InP, GaN, AlGaN, SnO2, In2O3, ZnO, SiC) oraz metali, w ramach projektów z Funduszy Strukturalnych (InTechFun) oraz finansowanych przez MNiSW. Badane struktury znajdują zastosowanie w nowoczesnych przyrządach mikroelektroniki, nanoelektroniki, optoelektroniki i spintroniki, jak szybkie tranzystory HEMT, lasery, fotodetektory, pamięci komputerowe oraz sensory gazów.

Główne kierunki badań naukowych

 • modelowanie komputerowe zjawisk nierównowagowych indukowanych światłem na powierzchniach i heterozłączach półprzewodników oraz zjawisk rozpraszania i chaosu w nanostrukturach metali, z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics, MATLAB oraz własnego oprogramowania
 • charakteryzację składu chemicznego powierzchni półprzewodników i nanostruktur metodami skaningowej spektromikroskopii elektronów Augera (SAM) oraz spektroskopii fotoelektronowej (XPS)
 • badania optyczne, fotoelektryczne i elektryczne (fotoluminescencja, rozpraszaniea Brillouina i rozpraszanie Ramana, fotonapięcie powierzchniowe, charakterystyki C-V, I-V). Modelowanie magnetycznych struktur mezoskopowych i symulacje dynamiki namagnesowania z wykorzystaniem równania LLG. Modelowanie spintronicznych struktur logicznych.

Ponadto Zakład prowadzi działalność dydaktyczną obejmującą nauczanie podstaw fizyki oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

Pracownicy

 • Telefon: +48 32 237 2407

  dr hab. inż. Bogusława Adamowicz
  profesor nadzwyczajny
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 237 1452

  dr inż. Alina Domanowska
  adiunkt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 237 2013

  dr Andrzej Klimasek
  emerytowany starszy wykładowca
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 237 1452

  dr inż. Anna Michalewicz
  adiunkt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 237 2071

  dr hab. Tomasz Błachowicz
  profesor nadzwyczajny
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony