FB Find Us on Facebook

Zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem zaliczenia semestru I, kierunku Fizyka techniczna jest uzyskanie 70% punktów ECTS (tj. 21 pkt).

Zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem zaliczenia semestru II, kierunku Fizyka techniczna jest uzyskanie 80% punktów ECTS (tj. 24 pkt).

Go to top