FB Find Us on Facebook

Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska

Contact image
profesor zwyczajny
Address:
ul. Konarskiego 22B/210
Gliwice
44-100
Polska
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+48 32 237 2254
Miscellaneous Information:

Opis

Absolwent UJ, dr fizyki (1978), hab. z geologii (1990), prof. nauk o Ziemi (2001). Kierownik ZZR w latach 1995-2012 (status unijnego Centrum Doskonałości GADAM). Kierownik Gliwickiego Laboratorium Radiowęglowego. Dziedziny badań: datowanie radiowęglowe, bezwzględne skale czasu w naukach o Ziemi i archeologii, radiowęgiel i izotopy stabilne w środowisku. Wykładowca podstaw fizyki jądrowej, detekcji promieniowania jądrowego, fizyki ogólnej oraz geochemii izotopów, problemów środowiska lokalnego (FT i studia MADA).

Osiągnięcia

Organizator międzynarodowych konferencji „Methods of Absolute Chronology”, redaktor naczelny “Geochronometrii”. Koordynator i wykonawca projektów unijnych w 5.PR i 6.PR oraz KBN i MNiSzW. Promotor 9 prac doktorskich.

Zespoły badawcze

Publikacje

Go to top