FB Find Us on Facebook

Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska

Contact image
asystent
Address:
ul. Konarskiego 22B/216
Gliwice
44-100
Polska
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+48 32 237 2696
Miscellaneous Information:

Opis

Absolwent kierunku Fizyka Techniczna i specjalności Fizyka Środowiska (2008). Obecnie doktorant w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów i pracownik techniczny w laboratorium Radiowęglowym Zakładu (1/2 etatu). Główne dziedziny badań: pomiary radiowęgla techniką ciekłoscyntylacyjną i akceleratorowej spektrometrii mas, zmiany koncentracji radiowęgla w przeszłości, datowanie radiowęglowe. Pracę doktorską z dziedziny badań radiowęglowych wykonuje we współpracy z Uniwersytetem w Rejkiawiku (Islandia).

Zespoły badawcze

Publikacje

Go to top