FB Find Us on Facebook

Department of Solid State Physics - archive staff

Contact image
prof. at SUT
Address:
ul. Krasińskiego 8/267
Katowice
40-019
Polska
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+48 32 603 4153
Miscellaneous Information:

Publications

 • K.Kobylańska-Szkaradek, J. Gryczyńska, 2007. Thermal stresses in the ZrO2-Y2O3 ceramic coating deposited by plasma spraying method on the nickel base super-alloy. Inżynieria Materiałowa 3-4 (157-1: 179-182
 • , 2007. Modelling the melting conditions of ZrO2-Y2O3 ceramic coatings with the use of HPDL laser. Proceedings of SPIE, Laser Technology VIII: Application of Lasers 6598: 659809-014, DOI 10.1117/12.726540
 • , 2006. Thermal barrier ZrO2-Y2O3 obtained by plasma spraying method and laser melting. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing and Engineering 7: 77-81
 • , 2005. Wpływ przetapiania laserowego na strukturę i własności powłok ceramicznych ZrO2-Y2O3 jako barier cieplnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1680: 1-113
 • K. Kobylańska-Szkaradek, 2004. Modelling the processes of ceramic coatings by surface laser treatment. Lasers in Engineering 14, 3-4: 153-162
 • , 2004. Investigating some properties of thermal barrier coatings.. Inżynieria Materiałowa 3 (140): 604-606
 • , 2004. Modeling the processes of ceramic coatings by surface laser treatment. Lasers in Engineering 2004: 153-161
 • , 2003. Interaction of surface laser treatment on ZrO2-Y2O3 ceramic coating structure obtained by means of air plasma spraying. Proceedings of SPIE, Laser Technology VII: Applications of lasers 5229: 190-196, DOI 10.1117/12.520716
 • , 2002. Laser-beam modification of oxide thermal barrier coatings deposited by plasma spraying in air. Lasers in Engineering 12: 311-327, DOI 10.1080/0898150021000030111
 • , 2000. Structure and property changes of air - sprayed NiCrAlY overlay coating after laser remelting. Proceedings of SPIE, Laser Technology VI: Applications 4238: 131-136, DOI 10.1117/12.405967
 • , 1999. Effect of laser treatment on the structure and properties of ceramic coatings deposited on a superalloy substrate. Lasers in Engineering 9: 127-138
 • K.Kobylańska-Szkaradek, L.Swadźba, 1998. Ceramic coatings obtained on superalloys modified by laser treatment. Proceedings of the XVth International Thermal Spray Conference 2: 1327-1331
 • , 1998. The structure and properties of laser-beam-welded joints of steel sheets with Al and Zn coatings. Welding Journal 77: 110-114
 • , 1998. Laser beam modification of the structure of ceramic layers and the properties obtained on a superalloy substrate. Lasers in Engineering 7: 1-12
 • J.Adamczyk, K.Kobylańska-Szkaradek, 1993. Materiały metalowe dla energetyki jądrowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej : 1-310
 • Krystyna Kobylańska-Szkaradek, 1991. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Skrypty Uczelniane 155: 1-179
 • , 1990. Zbiór zadań z fizyki pod redakcją A.Zastawnego. Skrypty Uczelniane 1503: 1-160
 • , 1981. Wpływ promieniowania jądrowego na własności fizyczne i mechaniczne żarowytrzymałych stali typu fermanal. Politechnika Śląska, Katowice : 1-120

Go to top