FB Find Us on Facebook

Studiuj FIZYKĘ TECHNICZNĄ! (studia I stopnia – 7 semestrów)

- profil praktyczny

- program konsultowany z przedstawicielami przemysłu

- praktyki przemysłowe - integralna część studiów

- duża ilość zajęć praktycznych

Co będziesz umieć po tych studiach?

- projektować i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową i przemysłową

- prowadzić pomiary z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych

W jakim zakresie uzyskasz wykształcenie?

- automatyki, robotyki fizyki i matematyki,

- informatyki i technik informacyjnych (np. Python, C++)

- podstaw elektroniki,

- techniki wysokiej próżni,

- metod pomiarowych,

- planowanie satelitarnychmisji kosmicznych

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Go to top