FB Find Us on Facebook

Od lat osiemdziesiątych obok tradycyjnych metod pomiaru aktywności radiowęgla, wykonuje się pomiary koncetracji radiowęgla techniką akceleratorową. W połowie lat 90 otwarto jedno z pierwszch komercyjnych laboratoriów radiowęglowych przy Uniwersytecie w Kiel. Doświadczenia z pracy przy przygotowywaniu próbek do pomiarów radiowęglowych oraz z obsługi systemu AMS w Leibniz Laboratory w Kiel zostaną przedstawione w trakcie seminarium.

Seminaria i konferencje

Go to top