FB Find Us on Facebook

Szkielet wymarłego nosorożca z interglacjału emskiego – jak przypadek zadecydował o ważnym odkryciu i szeroko zakrojonych badaniach z paleozoologii wraz z rekonstrukcją szkieletu nosorożca, paleobotaniki, geochemii, geologii, wieku bezwzględnego i badań środowiska metodami izotopowymi

Seminaria i konferencje

Go to top