Polkie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Gliwicki

oraz

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

zapraszają na

Wykłady popularne z fizyki dla młodzieży

 

Wykłady będą odbywały się w Auli A, w budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22B.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy przesyłać zgłoszenia na poszczególne wykłady, zawierające nazwę szkoły i planowaną liczbę uczestników do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W przypadku braku zgłoszenia uczestnictwa udział możliwy w ramach wolnych miejsc.

Czytaj więcej: Wykłady popularne z fizyki dla młodzieży

Dane teleadresowe

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 237 2216

geochronometriaGeochronometria - Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology

ISSN: 1897-1695 
Impact Factor: 1.426

Strona czasopismaCzytajZłóż artykuł

Czasopismo ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Publikowane są w nim artykuły metodyczne z dziedziny datowania bezwzględnego oraz zastosowań w naukach o Ziemi i archeologii.

Czasopismo ma międzynarodową Radę Naukową, a wszystkie artykuły, od pierwszego tomu począwszy, są recenzowane. Od sierpnia 2005 roku, tj. od 24. tomu począwszy, Geochronometria została umieszczona w Science Citation Index Expanded (tzw. lista filadelfijska czasopism). 

Pierwszy tom Geochronometrii ukazał się w roku 1986, w języku polskim, jako Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej z serii Matematyka-Fizyka, wydany przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. W ten sam sposób ukazywały się następne tomy, do tomu 17. włącznie (do roku 1999). Kolejny tom 18., został wydany w języku angielskim w roku 2000, jako tom niezależny od Zeszytów Naukowych, przez Wydawnictwo Wind - J. Wojewoda we Wrocławiu. W ten sam sposób były wydawane następne tomy do 25. włącznie (rok wydania 2006).

Od roku 2007 współpraca z Wydawnictwem VERSITA, zaowocowała umieszczeniem tomów 26-37 na nowoczesnej platformie publikacji elektronicznych MetaPress. Ponadto, w latach 2011-2014 (tomy 38-41), Geochronometria była publikowana w postaci elektronicznej w serwisie SpringerLink. Począwszy od roku 2015 wydawana jest w systemie otwartym przez wydawnictwo DeGruyter.

Tomy 18 – 37, wydane w języku angielskim, zamieszczone są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.geochronometria.pl.

Tomy od 26 (od roku 2007) są dostępne w serwisie DeGruter Open.

MNiSW logoKorekta językowa artykułów publikowanych w czasopiśmie Geochronometria w 2018 roku - zadanie finansowane w ramach umowy 830/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Korekta wykonywana jest przez native speakera i obejmuje poprawę pisowni, gramatyki, interpunkcji, poprawę składni, użycia wyrazów oraz poprawę płynności tekstu.

MaQAMolecular and Quantum Acoustics

Czasopismo jest międzynarodowym rocznikiem naukowym istniejącym od 1979 roku. Wydawcami czasopisma są: Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

W MQA ukazują się prace z szeroko rozumianej akustyki. Naukowa rada wydawnicza składa się ze światowej klasy akustyków. Czasopismo jest indeksowane w bazie INSPEC.

Więcej informacji na stronie czasopisma: ogpta.polsl.pl/mqa

Statut Instytutu wewnątrz uczelni

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechiki Śląskiej"

Wyjazdy służbowe

Zobacz także

Informacja dla pracowników Politechniki Śląskiej, doktorantów i dyplomantów chcących uzyskać dostęp do danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dane meteorologiczne lub hydrologiczne mogą być udostępnione na podstawie Porozumienia pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej a Politechniką Śląską.

Wniosek o udostępnienie danych meteorologicznych lub hydrologicznych zawierający

  • dane osobowe Wnioskodawcy
  • rodzaj i zakres danych (obszar, okres, częstotliwość danych)
  • cel wykorzystania danych
  • termin, po którym dane zostaną usunięte z nośników
  • oświadczenie Wnioskodawcy o zaznajomieniu się z treścią Porozumienia

w wersjach papierowej podpisany i w wersji elektronicznej (np. przesłany z wiadomością elektroniczną) przekazuje się prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi (Instytut Fizyki, Zakład Zastosowań Radioizotopów), który kieruje go do IMiGW w Warszawie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej i cywilnej (zał. 1. do Porozumienia) – przekazywane z wnioskiem do IMiGW.
  • Formularz techniczny urządzenia, na którym przechowywane są dane (zał. 2. do Porozumienia) – przekazywane z wnioskiem do IMiGW.

Oddział Gliwicki

Kontakt

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice


Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta,  tel.: +48 32 237 2932, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz:  dr hab. inż. Lucyna Grządziel, tel.: +48 32 237 2001, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona na FB

FB FindUsonFacebook online 144

Wydarzenia

Wykłady popularne z fizyki dla młodzieży

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony