Rekrutacja na studia 2-go stopnia o profilu ogólnoakademickim na interdyscyplinarny kierunek NANOTECHNOLOGIA, realizowany przez siedem Wydziałów Politechniki Śląskiej:

  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Elektryczny
  • Instytut Fizyki
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny

Więcej informacji

Rekrutacja na kierunek prowadzona na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Pobierz ulotkę

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony