W ramach popularyzacji fizyki wśród dzieci i młodzieży odbyła się w dniu 18.11.2019 wizyta w Instytucie Fizyki CND przedszkolaków z Przedszkoli Miejskich nr 6 i 25 w Gliwicach. Dzieci miały możliwość obserwacji zachowania się różnych materiałów w temperaturze ciekłego azotu – w szczególności efektów związanych z zamarzaniem (kruszenie się zamrożonego węża gumowego czy wbijanie gwoździ zamarzniętym bananem) oraz zmian objętości gazu (upakowanie w litrowym naczyniu 5 nadmuchanych balonów). Dzięki takim pokazom dzieci będą mogły kojarzyć fizykę nie z trudnym przedmiotem w szkole, ale z interesującymi i fascynującymi eksperymentami.

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony