Z okazji Świąt Wielkanocnych

składam Państwu życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt,

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz radosnego Alleluja.

 

Dyrektor
Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego

dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony