Na początku marca  studenci działającego przy Instytucie Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Śląskiej koła naukowego Silesian Aerospace Technologies (SAT) wysłali w stratosferę balon z detektorem mionów na pokładzie. Tutaj znajduje się krótki film o tym wydarzeniu.

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony