Innowacyjne konstrukcje i rozwiązania technologiczne opracowane przez naukowców z Instytutu Fizyki zostały nagrodzone na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Międzynarodowe i interdyscyplinarne jury tegorocznego konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia rozwiązaniom opracowanym przez naukowców z Instytutu:

  1. Złoty Medal Targów oraz Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za innowacyjne rozwiązanie o wysokim poziomie TRL otrzymał system γBEAKER opracowany i skonstruowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, dr inż. Konrad Tudyka, dr hab. inż. Piotr Moska oraz mgr inż. Agnieszka Szymak.
  2. Kolejny Złoty Medal Targów oraz nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego RP zdobył system μDOSE opracowany i skonstruowany w zespole, w skład którego wchodzą dr inż. Konrad Tudyka, mgr inż. Sebastian Miłosz, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, dr hab. inż. Piotr Moska, dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Agnieszka Szymak.
  3. Srebrny Medal Targów przypadł w udziale wynalazek „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” opracowany wspólnie z Wydziałem Mechanicznym-Technologicznym przez dr hab inż. Tomasza Tańskiego, prof. PŚ, prof. dr hab. Mariana Nowaka, dr inż. Wiktora Matysiaka oraz dr inż. Piotra Szperlicha.

System μDOSE (http://udose.eu/mu_Dose.html) jest urządzeniem do pomiarów niskich radioaktywności oraz dawki rocznej w datowaniu dozymetrycznym osadów geologicznych i artefaktów archeologicznych. Wykorzystuje on innowacyjne rozwiązania opatentowane i opracowane w Instytucie Fizyki. 

miDOSE

γBEAKER (http://udose.eu/gamma_Beaker.html) jest innowacyjnym rozwiązaniem zgłoszonym do opatentowania przez pracowników Instytutu Fizyki, dedykowanym precyzyjnym pomiarom niskich radioaktywności z wykorzystaniem wysokorozdzielczej spektrometrii promieniowania gamma. 

gBEAKER

Rozwój i transfer technologii związanych zarówno z systemem μDOSE jak i γBEAKER możliwy był dzięki pracom przedwdrożeniowym prowadzonym w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (http://citt.polsl.pl/).

 Przedmiotem wynalazku "Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” są nowoopracowane nanowłókna kompozytowe o osnowie polimerowej (m.in. poliakrylonitrylu) i wypełnieniu ferroelektrycznymi i półprzewodnikowymi nanodrutami związków A15B16C17 (m.in. SbSI, SbSeI) wytworzonymi w procesie elektroprzędzenia. Przedstawiona praca wpisuje się w badania prowadzone aktualnie na całym świecie, dotyczące wytwarzania i badania innowacyjnych materiałów nanostrukturalnych stanowiących półprodukt dla wysokowydajnych nanogeneratorów, przekształcających energię mechaniczną w elektryczną. Przeprowadzone badania przyczyniły się do opracowania pierwszych na świecie materiałów nanokompozytowych, w postaci nanowłókien polimerowych wypełnionych nanodrutami SbSI zdyspergowanymi równolegle do ich długości, charakteryzującymi się bardzo dużym współczynnikiem piezoelektrycznym oraz sprzężeniem elektromechanicznym. 

 

 

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony