Samorząd Studencki Studentów kierunku Fizyka techniczna przeprowadził głosowanie wybierając wzorowych prowadzących na kierunku Fizyka techniczna. Przy wyborze studenci brali pod uwagę  sposób przekazywania wiedzy, jasne i przejrzyste zasady  zaliczenia przedmiotu oraz  komunikatywność w okresie pracy zdalnej. Ponieważ  dominacja liczebna studentów z drugiego rocznika wpłynęłaby znacząco na wynik, Samorząd zdecydował o przeprowadzeniu osobnego głosowania na prowadzących zajęcia na I oraz II roku.

Największą liczbę  głosów otrzymali:

 - I rok: dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ,

 - II rok: prof. dr hab. inż. Marian Nowak.

Studenci dziękują za ciężką pracę włożoną w zmianę formuły nauczania spowodowaną zaistniałymi warunkami. Dziękują również wszystkim prowadzącym za dostarczenie odpowiedniego poziomu nauczania, szczególnie na II roku Pani prof. Natalii Piotrowskiej, która otrzymała  minimalnie mniej głosów niż pierwsze miejsce.

GRATULUJEMY!!!

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony