Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników i studentów na Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 9-12-2020 o godz. 14:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Wykład p.t. „Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie” wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W referacie przedstawione zostaną dane obserwacyjne ilustrujące ewolucję klimatu Ziemi w ostatnich dziesięcioleciach. Przedyskutowane zostaną fizyczne aspekty ingerencji człowieka w ziemski system klimatyczny oraz możliwości zahamowania dalszego wzrostu temperatury globalnej poprzez modyfikacje bilansu radiacyjnego Ziemi. Omówione zostaną projekty bezpośredniej kontroli strumienia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi oraz sposoby kontroli strumienia promieniowania długofalowego emitowanego przez system Ziemia-atmosfera. Przedstawione zostaną główne tezy Raportu Specjalnego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dotyczące niezbędnych działań, które należy podjąć aby utrzymać wzrost temperatury globalnej Ziemi poniżej 1.5°C do końca XXI wieku, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Przedstawione zostaną również pierwsze oceny wpływu restrykcji związanych z pandemią Covid-19 na globalne emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

Zoom logo

Topic: Seminarium w dniu 9 grudnia 2020
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/9618805240
Meeting ID: 961 880 5240

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony