szopka bozonarodzeniowa drewnoZ okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby te Święta były czasem wytchnienia, radości i nadziei spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Zaś na nadchodzący Nowy 2021 Rok pragnę życzyć dużo zdrowia, spokoju ducha, mądrości w codziennych działaniach
i podejmowanych decyzjach oraz wytrwałości
w realizacji zamierzeń – tych osobistych i tych zawodowych.

Dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ

Dyrektor Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony