Prosimy o wypełnienie Ankiety

Drodzy uczniowie,

Politechnika Śląska, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników związanych z dyscypliną naukową nauki o Ziemi i środowisku, uruchamia nowatorski, multidyscyplinarny kierunek studiów - Geoinformatykę i Geologię Środowiska. Są to pierwsze w Polsce studia łączące te dwie ścieżki kształcenia. Począwszy od 3 semestru w programie przewidziane są moduły przedmiotów obieralnych pozwalające studentowi na elastyczne dobieranie treści kształcenia. Przy uruchamianiu nowego kierunku studiów badamy rynek pracy, pod względem przyjęcia na praktyki i/lub zatrudnienia naszych absolwentów. Badania przeprowadzamy również wśród uczniów, aby sprawdzić, czy Geoinformatyka i Geologia Środowiska spotka się z ich zainteresowaniem.

Zapraszamy Was do zapoznania się z naszą propozycją:

  1. Sylwetka absolwenta
  2. Prace badawcze w zespołach naukowców tworzących kierunek. Program kierunku studiów opracowaliśmy wspólnie, jako pracownicy Zakładu Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska oraz Katedry Geologii. O pracy w naszych zespołach naukowych możecie dowiedzieć się więcej odwiedzając strony:

yt logo 144
Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska
Laboratorium 14C i spektrometrii mas
Gliwickie Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

FB FindUsonFacebook online 144
Katedra Geologii Stosowanej
Koło Naukowe Silesian Aerospace Technologies
Koło Naukowe GOLF

Koło Naukowe Silesian

Przewidziane przedmioty:

W ramach bloku przedmiotów podstawowych absolwent uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, analizy matematycznej, chemii, grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD oraz podstaw programowania. Przedmioty kierunkowe pozwolą na zdobycie wiedzy związanej z kartografią, teledetekcją, GIS (systemy informacji geograficznej), analizą i przetwarzaniem sygnałów i obrazów cyfrowych, bazami danych, poszerzenie umiejętności programowania, jak również zdobycie wiedzy w zakresie geologii, geochemii środowiska, geofizyki, mineralogii i petrografii, geomorfologii i globalnych zmian klimatu. Wiedzę i umiejętności absolwenta uzupełnią przedmioty z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, prawa środowiskowego oraz technik i narzędzi komunikacji.

Oprogramowanie, z którym student będzie miał możliwość zapoznania się w trakcie studiów to m.in.: CAD, ArcGIS / QGIS, FugroViewe, Fragstad, C++, Python, R / java, LabView, Matlab, Surfer 13, Risk Professional 7, Mike Flood, Visual Modflow Flex Pro, HSC Chemistry 9, Origin Pro 2020, Petra Sim – RockWare i AutoCAD 13.

Prosimy o wypełnienie Ankiety

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony