Dnia 20.01.2021 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał patent na: „Sposób wytwarzania generatora piroelektrycznego”. Zgłoszenie patentowe P 430000 (data zgłoszenia: 2019.05.22). Rozwiązanie zostało opracowane w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego we współpracy z Katedrą Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Autorami uzyskanego prawa są: dr inż. Krystian Mistewicz; dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. Pol. Śl.; dr Marcin Jesionek, prof. dr hab. inż. Marian Nowak. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytworzenia generatora piroelektrycznego przeznaczonego do zastosowań w energetyce do odzyskiwania energii cieplnej, szczególnie korzystnie ze źródeł niskotemperaturowych, a także w inżynierii chemicznej oraz inżynierii środowiska do zastosowań w procesach katalizy piroelektrycznej.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony