Osiągnięcia SKN γFORCE

Mimo że istnieje najkrócej ze wszystkich Kół Naukowych działających przy Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej, SKN γFORCE ma już na swoim koncie kilka projektów naukowych – w tym kilka otwartych i jeden właśnie zakończony: związany ze zjawiskiem emanacji 222Rn z materiałów referencyjnych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).


W lipcu 2021 roku wyniki badań ukazały się w formie artykułu „Systematic error in 238U decay chain radionuclides measurements due to 222Rn emanation from reference materials” opublikowanego w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym Measurement

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony