Pracownik naszego Instytutu dr. inż. Krystian Mistewicz otrzymał nagrodę "IAAM Young Scientist Medal" przyznawaną przez IAAM (International Association of Advanced Materials) z siedzibą w Szwecji.

Nagroda została przyznana za badanie nanomateriałów wykorzystywanych do konwersji i odzyskiwania różnych form energii.

Dr inż. Krystian Mistewicz wygłosił wykład zatytułowany "Ternary chalcohalide nanowires for energy harvesting, sensing, and environmental remediation", który został opublikowany w czasopiśmie „Video Proceedings of Advanced Materials”

W ramach programu Awards & Recognition Program IAAM przyznaje nagrodę i medal Young Scientist młodym naukowcom, którzy przeprowadzili wysokiej jakości badania w dziedzinie inżynierii materiałowej, inżynierii i technologii.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony