Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej informuje o możliwości podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod opieką wymienionych poniżej pracowników Instytutu.

 • dr hab. inż. Grzegorz Adamiec

  Tematyka Badań:
  Określanie wieku osadów geologicznych oraz ceramiki metodami luminescencyjnymi, w szczególności optycznie stymulowaną luminescencją (OSL); dozymetria powypadkowa; zastosowanie algorytmów adaptacyjnych (genetycznych, ewolucji różnicowej i innych) w zagadnieniach optymalizacyjnych.
  W przeciwieństwie do metody radiowęglowej datowanie z wykorzystaniem OSL wykonywane jest dla materiałów nieorganicznych, w szczególności kwarcu i skaleni. Problematyka obejmuje udoskonalanie istniejących metod pomiaru jak i rozwijanie nowych. Istnieje wiele problemów naukowych wymagających rozwiązania w celu zwiększenia wiarygodności wyników datowania. Metoda ta nadaje się również do celów dozymetrii wypadkowej z wykorzystaniem ceramicznych obiektów codziennego użytku. Rozwój takich metod jest istotny w przypadku zajścia wypadków radiologicznych, w których nastąpiło znaczące skażenie środowiska.
  Algorytmy adaptacyjne w zagadnieniach optymalizacyjnych są niezwykle efektywne w znajdowaniu globalnych ekstremów zadanej funkcji. Algorytmy te znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie zagadnień naukowych i inżynierskich.

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr hab. Andrzej Grabowski

  Tematyka Badań:
  Obróbka laserowa warstwy wierzchniej stopów aluminium z krzemem (AlSi) prowadzi do zmian właściwości fizykochemicznych, strukturalnych warstwy w stosunku do rdzenia materiału.
  Celem badań jest określenie wpływu gęstości mocy wiązki laserowej i czasu jej działania na stopy AlSi o różnej zawartości krzemu, na powstające zmiany mikrostruktury dendrytycznej i eutektycznej stopów, rozkład stężenia składników stopowych, powstawanie faz stałych o rozszerzonej rozpuszczalności składnika oraz faz metastabilnych. Badania zawierać będą również analizę teoretyczną procesu szybkiej krystalizacji AlSi poprzez określenie wpływu parametrów obróbki laserowej na prędkość przemieszczania się granicy ciało stałe – ciecz, gradientu temperatury w cieczy przed frontem krystalizacji, szybkość chłodzenia, trwałość frontu krystalizacji. Ponadto będzie badany wpływ obróbki laserowej na gładkość i połysk powierzchni stopów AlSi, jak również możliwości tworzenia na powierzchni mikrostruktur rastrowych, teksturowania powierzchni.
  Praktycznym celem prowadzonych badań będzie wytworzenie za pomocą obróbki laserowej warstwy wierzchniej na elementach ze stopów AlSi, która będzie charakteryzować wyższą twardością, odpornością na zużycie ścierne, natomiast powierzchnia warstwy założoną chropowatością i teksturą.

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr hab. inż. Wiesław Jakubik

  Tematyka Badań:
  Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne aktywnych warstwowych struktur sensorowych wykonanych z materiałów dielektrycznych, półprzewodnikowych i metalicznych do konstrukcji czujników gazowych i biosensorów z akustyczną falą powierzchniową (AFP). 
  Warstwowe struktury aktywne są nową koncepcją, polegającą na zastosowaniu zewnętrznych czynników fizycznych (m.in. temperatury, pola elektrycznego, promieniowania optycznego) dla uzyskania modulacji mechanicznych i elektrycznych parametrów wybranej struktury sensorowej. Celem takiej modulacji jest uzyskanie większych zmian prędkości AFP w wyniku oddziaływania struktury z cząsteczkami gazów (jonów, enzymów), a w efekcie osiągnięcie większej czułości sensora. Aktywne struktury warstwowe, w porównaniu do stosowanych obecnie warstw pojedynczych oraz pasywnych struktur warstwowych, mogą umożliwić uzyskanie lepszych właściwości czujników z AFP poprzez wzrost ich czułości, a także zwiększenie szybkości odpowiedzi i regeneracji. 

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr hab. inż. Adam Michczyński

  Tematyka Badań:
  Pomiary koncentracji radioaktywnego izotopu węgla 14C oraz datowanie radiowęglowe na potrzeby archeologii, geologii, badań środowiska oraz rekonstrukcji zmian klimatu w przeszłości. Badania prowadzone są z wykorzystaniem scyntylacyjnej spektrometrii promieniowania beta. Ponadto, jako pomocniczy element procesu pomiarowego wykorzystywana jest także spektrometria mas. Tematyka badawcza skupia się wokół rozwijania metodyki pomiarów koncentracji radiowęgla, statystycznej interpretacji wyników datowania radiowęglowego oraz konstrukcji chronologii zdarzeń geologicznych i paleoklimatycznych, a także określania udziału biokomponentów w paliwach stałych i ciekłych.

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr hab. inż. Andrzej Rakowski

  Tematyka Badań:
  Metoda radiowęglowa, oparta na pomiarach koncentracji izotopu węgla o masie 14 (14C), oprócz archeologii i geologii, znajduje również szerokie zastosowanie w badaniach środowiskowych. Pomiary koncentracji radiowęgla wykonane bezpośrednio w próbkach atmosferycznego CO2, czy w materiale roślinnym np. Słojach przyrostów rocznych drzew, pozwalają na określenie zmian jego koncentracji w czasie. Przyczyny tych zmian mogą mieć charakter naturalny lub być skutkiem działalności człowieka. Poprzez zastosowanie modelu matematycznego do opisu zmian składu izotopowego węgla w środowisku lokalnym istnieje możliwość określenia udziału węgla z poszczególnych źródeł. W przypadku badań lokalnych na terenie np. miast GOP umożliwia to określenie udziału emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego etc.), oraz określenie zmian tej emisji w czasie. Tematyka badawcza związana jest z opracowaniem nowych procedur laboratoryjnych, ułatwiających i optymalizujących preparatykę próbek do pomiaru koncentracji z wykorzystaniem techniki akceleratorowej (AMS), opracowanie modelu opisującego obieg węgla w środowisku lokalnym oraz opracowanie statystyczne rezultatów badań.

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz PDF

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony