Serdecznie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Powrożnik pt. "Sensing mechanism in semiconducting hybrid structures for DMMP detection". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Wiesław Jakubik, prof. PŚ, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Maciej Krzywiecki.

Obrona odbędzie się w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 16 lipca o godzinie 10:00 i będzie transmitowana dla gości przez telewizję Uniwersytetu Śląskiego, na kanale youtube: https://youtu.be/i3SiPg2s91A. Poniżej zamieszczamy odnośnik do ogłoszenia na stronie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

https://us.edu.pl/instytut/ifiz/event/publiczna-obrona-pracy-doktorskiej-mgr-inz-pauliny-powroznik

Samorząd Studencki Studentów kierunku Fizyka techniczna przeprowadził głosowanie wybierając wzorowych prowadzących na kierunku Fizyka techniczna. Przy wyborze studenci brali pod uwagę  sposób przekazywania wiedzy, jasne i przejrzyste zasady  zaliczenia przedmiotu oraz  komunikatywność w okresie pracy zdalnej. Ponieważ  dominacja liczebna studentów z drugiego rocznika wpłynęłaby znacząco na wynik, Samorząd zdecydował o przeprowadzeniu osobnego głosowania na prowadzących zajęcia na I oraz II roku.

Największą liczbę  głosów otrzymali:

 - I rok: dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ,

 - II rok: prof. dr hab. inż. Marian Nowak.

Studenci dziękują za ciężką pracę włożoną w zmianę formuły nauczania spowodowaną zaistniałymi warunkami. Dziękują również wszystkim prowadzącym za dostarczenie odpowiedniego poziomu nauczania, szczególnie na II roku Pani prof. Natalii Piotrowskiej, która otrzymała  minimalnie mniej głosów niż pierwsze miejsce.

GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy Państwa na Dni Otwarte Instytutu Fizyki - CND. Spotkania będą odbywać się online - z wykorzystaniem komunikatora ZOOM. Więcej szczegółów na profilu FB. Rozpoczynamy 29 czerwca o godz. 10:00.

Innowacyjne konstrukcje i rozwiązania technologiczne opracowane przez naukowców z Instytutu Fizyki zostały nagrodzone na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Międzynarodowe i interdyscyplinarne jury tegorocznego konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia rozwiązaniom opracowanym przez naukowców z Instytutu:

  1. Złoty Medal Targów oraz Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za innowacyjne rozwiązanie o wysokim poziomie TRL otrzymał system γBEAKER opracowany i skonstruowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, dr inż. Konrad Tudyka, dr hab. inż. Piotr Moska oraz mgr inż. Agnieszka Szymak.
  2. Kolejny Złoty Medal Targów oraz nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego RP zdobył system μDOSE opracowany i skonstruowany w zespole, w skład którego wchodzą dr inż. Konrad Tudyka, mgr inż. Sebastian Miłosz, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, dr hab. inż. Piotr Moska, dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Agnieszka Szymak.
  3. Srebrny Medal Targów przypadł w udziale wynalazek „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” opracowany wspólnie z Wydziałem Mechanicznym-Technologicznym przez dr hab inż. Tomasza Tańskiego, prof. PŚ, prof. dr hab. Mariana Nowaka, dr inż. Wiktora Matysiaka oraz dr inż. Piotra Szperlicha.

Czytaj więcej: Sukcesy innowacji opracowanych w Instytucie Fizyki na Międzynarodowych Targach INTARG 2020

5 czerwca minęła 10 rocznica śmierci prof. Andrzej Zastawnego, fizyka, długoletniego pracownika Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

Prof. Andrzej Zastawny pojawił się na Politechnice Śląskiej wraz z prof. Włodzimierzem Mościckim w związku ze zmianami organizacyjnymi obejmującymi katedry fizyki, tworzenie Katedry Fizyki Technicznej i nowego kierunku studiów pn. „Fizyka techniczna”. Był to przełom lat 60 i 70 ubiegłego wieku i pierwsza inicjatywa kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna w Polsce.

Czytaj więcej: Prof. Andrzej Zastawny – wspomnienie w 10 rocznicę śmierci

Na początku marca  studenci działającego przy Instytucie Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Śląskiej koła naukowego Silesian Aerospace Technologies (SAT) wysłali w stratosferę balon z detektorem mionów na pokładzie. Tutaj znajduje się krótki film o tym wydarzeniu.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony