FB Find Us on Facebook

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania takiego poziomu usług edukacyjnych w zakresie fizyki, aby był on dostosowany do programów kształcenia na poziomie poprzedzającym studia wyższe.

Czytaj więcej: System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Początek strony