Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz  rozwiązaniami z zakresu robotyki,  oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.

cnt1  cnt2

 cnt3  cnt4

Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku. Spośród nich należy wymienić firmę PREVAC, światowego lidera w zakresie aparatury próżniowej, firmę WASKO proponującą nowoczesne rozwiązania systemów teleinformatycznych, firmę PLASMA SYSTEMS, znaczącego udziałowca na rynku pokryć ochronnych nanoszonych laserowo. To tylko przykłady firm zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów o szerokiej wiedzy podstawowej połączonej z wykształceniem informatycznym i umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury technologicznej i pomiarowej. Taki profil kształcenia jest atutem w znajdowaniu pracy we współczesnej gospodarce innowacyjnej.

Podstawowe informacje

Poziom studiów:  studia I stopnia 
Kierunek: praktyczny 
Czas trwania:  3,5 roku / 7 semestrów 
Uzyskiwany tytuł: inżynier 

Materiały filmowe o pracach badawczych prowadzonych w IF-CND

Reportaż "Twarze Uczelni - Politechnika Śląska" (TVP Katowice) - minuty 10:00-15:10

EKSPEDYCJA - Tajemnicza Wydma cz. II (TG Stacja) - od minuty 14:20

Początek strony