FB FindUsonFacebook online 144

W dniu 20-01-2016, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „Ustalenie chronologii powstania pokrywy lessowej na obszarze Polski na podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań geochemicznych wybranych profili lessowych” wygłosi dr inż. Piotr Moska, pracownik Zakładu Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki.

Wystąpienie nawiązuje do grantu NCN w ramach, którego prowadzone były badania. Wystąpienie ma na celu przedstawienie uzyskanych wyników.
Wykorzystując metodę OSL można z powodzeniem datować większość utworów geologicznych, dotyczy to także pokryw lessowych, które spośród utworów plejstoceńskich zawierają najlepiej zachowany zapis zmian klimatu.
Profile lessowe zawierają złożoną ale zarazem bardzo często niekompletną sekwencję osadów. Wynika to z występowania przerw w procesie akumulacji oraz zjawisk prowadzących do niszczenia pokryw lessowych takich jak erozja czy denudacja. Ze względu na specyfikę materiału lessowego wykorzystuje się metody luminescencyjne oraz metodę radiowęglową dla części osadów lessowych, których wiek nie przekracza 40-50 tysięcy lat. W tym przedziale czasowym metody luminescencyjne i radiowęglowa uzupełniają się nawzajem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Początek strony