Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz rozwiązaniami z zakresu robotyki, oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.


Jako główne ścieżki kariery zawodowej koncentrujemy się na przygotowaniu osób do pracy w zakresie zaawansowanych technologii związanych z techniką próżniową, robotyką i automatyką oraz projektowaniem i analizą misji kosmicznych (przedmioty prowadzone w j. angielskim; Mission Analysis, Attitude and Orbit Control Systems, Spacecraft Design, System Engineering for Aerospace).

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę 60% wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1) i 40% wyniku z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii lub informatyki (wynik W2):

P=0.6*W1+0.4*W2

Inne sytuacje specjalne opisane są tutaj.

Lista przedmiotów objętych programem studiów inżynierskich o profilu praktycznym (3.5 roku):

 • Analiza wyników pomiarów
 • Automatyzacja pomiarów fizycznych
 • Bazy danych
 • Czujniki chemiczne i biosensory
 • Czujniki wielkości fizycznych
 • Elektrodynamika
 • Elementy mechaniki kwantowej
 • Fizyczne podstawy elektroniki
 • Fizyka i technika wysokiej próżni (w j.ang)
 • Fizyka ogólna
 • Grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Kriogenika
 • Laboratorium fizyczne
 • Laboratorium fizyczne zaawansowane
 • Laboratorium specjalistyczne - obieralne
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Metody badań materiałów
 • Metody eksperymentalne fizyki
 • Metody izotopowe
 • Metody matematyczne fizyki
 • Metody numeryczne w fizyce
 • Metody obróbki materiałów
 • Mikroskopia skaningowa
 • Optyka
 • Podstawy fizyki ciała stałego
 • Podstawy fizyki jądrowej
 • Podstawy fizyki statystycznej
 • Podstawy programowania
 • Pomiary w wysokiej próżni
 • Program Matlab w zastosowaniach fizycznych
 • Programowanie sterowników
 • Programowanie w C/C++
 • Programowanie w języku Python
 • Projekt inżynierski - obieralny
 • Ruch cząstek naładowanych w polach
 • Sieci komunikacyjne i przemysłowe
 • Spektroskopia elektronowa
 • Symulacje w programie Comsol Multiphysics
 • Systemy akwizycji danych pomiarowych
 • Systemy operacyjne
 • Technologie próżniowe
 • Źródła i detektory światła

 

Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku. W procesie dydaktycznym współpracują z nami następujące firmy (potencjalni pracodawcy): 

 • BELMAR Sp. Z.o.o - Kędzierzyn - Koźle,
 • Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. Z.o.o. - Kaniów,
 • BUMAR-MIKULCZYCE Zakład Mechaniczny - Zabrze,
 • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. - Białe Błota,
 • Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej REHA-FORMA - Bielsko-Biała,
 • Etisoft Sp. Z.o.o. - Gliwice,
 • European Silicon Sp. Z.o.o. - Łaziska Górne,
 • Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. - Tarnowskie Góry,
 • Future Processing - Gliwice,
 • Główny Urząd Miar - Warszawa,
 • Heraeus Electro-Nite Polska Sp. Z.o.o. - Sosnowiec,
 • Huta Bankowa sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza,
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa,
 • Instytut Spawalnictwa Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości - Gliwice,
 • i-Petrol Sp. Z.o.o. - Katowice,
 • JML Funeris Sp. Z o.o.- Katowice,
 • KOMEL Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych - Sosnowiec,
 • KP Labs - Gliwice,
 • Martech P.P. U.H. Plus Sp.J. - Łaziska Górne,
 • Ośrodek Pomiaru i Automatyki Przemysłu Węglowego SA - Zabrze,
 • Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice Sp. Z o o. - Gliwice,
 • PREVAC Sp. Z.o.o. - Rogów,
 • ProPoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - Gliwice,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp z o.o. - Olkusz,
 • Sploty SP. Z.o.o. - Zabrze,
 • Teksid Iron Poland Sp. z o.o. - Skoczów,
 • Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa,
 • WASKO S.A. - Gliwice,
 • Wichary Technic Sp. Z.o.o. - Bielsko-Biała,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze N.2 S.A. - Bydgoszcz,
 • Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki ELKON - Rybnik,
 • Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp z o. o. - Katowice

Podstawowe informacje

Poziom studiów:  studia I stopnia 
Kierunek: praktyczny 
Czas trwania:  3,5 roku / 7 semestrów 
Uzyskiwany tytuł: inżynier 

Materiały filmowe o pracach badawczych prowadzonych w IF-CND

Reportaż "Twarze Uczelni - Politechnika Śląska" (TVP Katowice) - minuty 10:00-15:10

EKSPEDYCJA - Tajemnicza Wydma cz. II (TG Stacja) - od minuty 14:20

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony