FB Find Us on Facebook

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Barbara Sensuła

Czas trwania

2007, 2008

Opis

Projekt realizowany w ramach Bourse de Recherche – stypendium Rządu Francji. W ramach projektu zostały przeprowadzone analizy chromatograficzne cukrów otrzymanych z hydrolizy kwasowej celulozy pochodzących z rocznych przyrostów drzew.

Partnerzy

Centre de recherches sur les macromolécules végétales CERMAV-CNRS, Francja

Początek strony