FB Find Us on Facebook

Kierownik zespołu: Prof. Peter J. Derrick- The University of Warwick, Wielka Brytania

Czas trwania

2005

Opis

Badania pozwoliły na zapoznanie się z możliwościami wykorzystania różnych spektrometrów masowych ESI-Q-MS, FTICR w badaniach środowiska. W ramach projektu zostały przeprowadzone pierwsze analizy spektrometryczne glukozy otrzymywanej podczas enzymatycznej hydrolizy rocznych przyrostów drzew. Projekt był realizowany na Wydziale Chemicznym The University of Warwick w ramach stypendium  Marie Curie UE (EU 5th Framework Programme).

Partnerzy

Prof. Peter J. Derrick, The University of Warwick (Wielka Brytania),
John Bickerton, The University of Warwick (Wielka Brytania)

Początek strony