FB Find Us on Facebook

W dniu 14-12-2016, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „BADANIE NANOMATERIAŁÓW PRZY UŻYCIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO” wygłosi dr inż. Dariusz Łukowiec, pracownik Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa to technika badawcza umożliwiająca analizowanie materiałów nanostrukturalnych z atomową rozdzielczością. W ramach prezentacji zostanie przybliżona krótka charakterystyka mikroskopu STEM Titan 80-300 firmy FEI oraz jego możliwości badawcze obejmujące dwa tryby obrazowani TEM oraz STEM, dyfrakcję elektronową, spektroskopię EDS oraz EELS, a także Tomografię Elektronową. Do analizowanych materiałów nanostrukturlanych przedstawionych podczas prezentacji będzie można zaliczyć nanorurki, nanocząstki, nanoukłady, nanowartswy oraz nanowydzielenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony