FB FindUsonFacebook online 144

W dniu 22-02-2016, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „Spektrometria mas lekkich izotopów stabilnychw badaniach ekosystemu jeziornego” wygłosi mgr inż. Alicja Ustrzycka, pracownik Zakładu Zastosowań Radioizotopów.

Osady jeziorne stanowią cenne archiwum zmian klimatu, ponieważ ich własności fizyczne i chemiczne odzwierciedlają warunki ich powstawania. Spektrometria mas lekkich izotopów stabilnych w połączeniu z aparatem statystycznym pozwala na powiązanie zmian składu izotopowego badanego osadu jeziornego ze zmianami temperatury powietrza, źródeł lub ilości opadu atmosferycznego oraz produktywności biologicznej jeziora. Wiedza ta została wykorzystana przy rekonstrukcji zmian klimatu w ciągu ostatniego tysiąclecia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony