FB Find Us on Facebook

W dniu 13-12-2016, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „Akceleratorowa spektrometria mas (AMS) jonów węgla – przykłady zastosowań” wygłosi dr hab. inż. Andrzej Rakowski, pracownik Zakładu Zastosowań Radioizotopów.

W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku powstały pierwsze akceleratory umożliwiające precyzyjne pomiary koncentracji radiowęgla w próbkach archeologicznych czy geologicznych. Urządzenia te umożliwiły znaczne zredukowanie masy próbki potrzebnej do pomiary z kilku gramów do około 1 mg (1000 krotnie). Poszerzyło to w znaczący sposób zakres próbek, które mogą zostać poddane analizom radiowęglowym. W trakcie wykładu zostanie przestawiona zasada działania AMS oraz zaprezentowane zastosowanie techniki AMS dla potrzeb badań zmian środowiska naturalnego, archeologii, geologii oraz w kryminalistyce. W szczególności zostanie zaprezentowany ciekawy efekt ekstremalnego wzrostu koncentracji radiowęgla w słojach przyrostów rocznych drzew z przełomu lat 774/775 AD, 993/994 AD z terenu Japonii, który został po raz pierwszy opisany w Miyake et al. 2012, 2013. Od tego czasu wiele zespołów (Usoskin et al. 2013, Jull et al. 2014, Rakowski et al. 2015, etc.) potwierdziło globalny charakter tego zjawiska, które w literaturze nosi nazwę efektu Miyake (M12), od nazwiska jego odkrywczyni.  Przyczyny tego zjawiska oraz możliwości jego wykorzystania zostaną przedstawione w trakcie seminarium.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

 

Seminaria i konferencje

Początek strony