FB Find Us on Facebook

W dniu 24-01-2018, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „Fizyka w radioterapii protonowej” wygłosi prof. Paweł Olko, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków.

Radioterapia protonowa, czyli napromienianie wiązkami przyspieszonych protonów, jest uważana za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia wybranych schorzeń nowotworowych. Najważniejszym powodem stosowania wiązek protonowych w radioterapii są doskonałe możliwości formowania dawki w napromienianym obiekcie. Od październiku 2015 roku działa w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Centrum Cyklotronowe Bronowice, wyposażone w cyklotron C-235 Proteus i nowoczesne stanowiska terapeutyczne. W ostatnich kilku latach nastąpił ogromny postąp technologiczny związany z wprowadzeniem nowej generacji akceleratorów protonowych oraz oprzyrządowania, które umożliwiły znaczące polepszenie precyzji napromieniania. Badania prowadzone są nad nowymi metodami akceleracji, formowania i monitorowania wiązki, nowymi metodami dozymetrii i kontroli jakości oraz oceną skuteczności biologicznej skanującej wiązki protonowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

 

Seminaria i konferencje

Początek strony