FB Find Us on Facebook

W dniu 23-05-2018, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

Wykład p. t. „Studnie kwantowe ZnO w nanosłupkach ZnMgO wzrastanych na wybranych podłożach” wygłosi dr Mieczysław Pietrzyk, pracownik Instytutu Fizyki PAN, Warszawa.

Tlenek cynku i struktury kwantowe ZnMgO/ZnO/ZnMgO uważane są za bardzo obiecujące materiały do zastosowań optoelektronicznych ze względu na wartość przerwy energetyczej Eg>3.3 eV i energię wiązania ekscytonu większą od 60 meV. W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki badań pojedynczych i podwójnych studni kwantowych oraz wielostudni kwantowych ZnO/ZnMgO, zlokalizowanych w nanokolumnach ZnMgO, otrzymywanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych na podłożach szafirowych polarnych (0001), semi-polarnych (1-102) i niepolarnych (11-20) oraz na krzemie (111). Przedstawione zostaną także właściwości optyczne, strukturalne i elektryczne układów studni kwantowych otrzymanych na wspomnianych podłożach oraz ich potencjalne zastosowanie. Omówione zostaną także aspekty technologiczne wzrostu nanokolumn ZnMgO na różnych podłożach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

 

Seminaria i konferencje

Początek strony