FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 21-11-2018 o godz. 14:00 w auli B, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 

Wykład p.t. "WYKORZYSTANIE ULTRADŹWIĘKÓW W NANOTECHNOLOGII" wygłosi dr inż. Piotr Szperlich z Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej.

Ultradźwięki o dużym natężeniu mogą być użytecznym "narzędziem" w badaniach naukowych związanych z nanomateriałami. W trakcie seminarium przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskanych z wykorzystaniem ultradźwięków w szeroko pojętej nanotechnologii, zarówno w obszarze syntezy nanomateriałów, jak również w technice pomiarowej (np. wykonywanie połączeń pomiędzy nanoobiektami i elektrodami pomiarowymi). Poruszone zostaną również zagadnienia aplikacyjne syntetyzowanych materiałów, np. wytwarzanie na ich bazie nanokompozytów mogących z kolei znaleźć zastosowanie w konstrukcji różnego typu czujników, czy też nanogeneratorów. Potencjał drzemiący w tym obszarze jest ogromny, niedoceniany i stwarza szansę na uzyskanie materiałów i struktur o interesujących własnościach z punktu widzenia różnych dziedzin nauki oraz techniki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony