FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 10-04-2019 o godz. 14:00 w auli A, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 

Wykład p.t. "Wstęp do obliczeń kwantowych" wygłosi dr hab inż. Piotr Gawron z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice.

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona idea komputerów kwantowych oraz propozycja ich zastosowania. Istnieją współcześnie dwa dominujące podejścia do prowadzenia obliczeń kwantowych. Pierwsze z nich to model bramkowy obliczeń, a drugi to model adiabatyczny. Model bramkowy pozwala na prowadzenie uniwersalnych obliczeń kwantowych. Niestety współczesne komputery kwantowe oparte o ten model mają bardzo ograniczone możliwości. Natomiast współcześnie istniejące implementacje adiabatycznych obliczeń kwantowych nie pozwalają na realizację uniwersalnych obliczeń kwantowych. Mimo tego ograniczenia komputery adiabatyczne są bardziej zaawansowane technicznie i można przy ich użyciu wykonywać obliczenia nietrywialne w skali. Jako przykład zastosowania obliczeń adiabatycznych zostanie zaprezentowane ich wykorzystanie do przetwarzania obrazów satelitarnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony