FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów na kolejne w tym roku akademickim Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 22-05-2019 o godz. 14:00 w auli A, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 Wykład p.t. „Redefinicja jednostek układu SI na przykładzie kelvina” wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Kraków.

Nowy Układ SI, który obowiązuje od maja br., oparty jest na ustaleniu wartości podstawowych stałych fizycznych: c, h, e, kB i NA. Jego jednostki cieplne będą wynikać z ustalonej wartości stałej Boltzmana kB, co zastąpi odwołanie do temperatury punktu potrójnego wody. Podstawą eksperymentalną redefinicji kelwina są aktualnie: termometria akustyczna, termometria szumowa i termometria stałej dielektrycznej gazu. Niezbędnym warunkiem realizacji tej ostatniej metody jest obliczenie ab initio podatności dielektrycznej atomu helu z dokładnością do poprawek a4 elektrodynamiki kwantowej. Zostało to zrealizowane przez zespół z UW kierowany przez prof. Bogumiła Jeziorskiego i stanowi ważny polski wkład do redefinicji jednostek układu SI.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów

Seminaria i konferencje

Początek strony