FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników, studentów oraz uczniów na ostatnie w tym semestrze Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 5-06-2019 o godz. 12:00 w auli B, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 Wykład p.t. „Magia kryształów 2D - spektroskopia optyczna atomowo cienkich materiałów” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzyskanie warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej wywołało wybuch zainteresowania nie tylko grafenem, ale również innymi kryształami dwuwymiarowymi (2D). Wśród tych atomowo cienkich materiałów znajdują się półprzewodniki, izolatory, metale, nadprzewodniki, ferromagnetyki. Niesamowite jest to, że można je nakładać na siebie tak jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii – w szczególności w dziedzinie elastycznej elektroniki, baterii słonecznych i wielu innych zastosowań, które postaram się przedstawić.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane szczególnie metody spektroskopii optycznej materiałów dwuwymiarowych, począwszy od grafenu, poprzez dichalkogenki metali przejściowych, a w szczególności disiarczek tantalu (TaS2) wykazujący interesujące przejścia fazowe metal-izolator, a skończywszy na azotku boru (BN), wykorzystywanym jako izolująca przekładka w strukturach 2D, który sam w sobie jest też bardzo interesującym materiałem optoelektronicznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony