FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników, studentów i uczniów, a szczególnie zainteresowanych dyscypliną inżynierii materiałowej, na kolejne w tym semestrze Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 4-12-2019 o godz. 14:00 w auli B, w budynku Centrum Nowych Technologii znajdującym się przy ul. Konarskiego 22B.

 Wykład p.t. „Needleless Electrospun Nanofibers” wygłosi dr Lilia Sabantina z University of Applied Sciences, Bielefeld, Germany.

Abstract

Nanofibers have become increasingly important in recent years and more commercial applications are being developed. Due to the special properties of one-dimensional nanomaterials, such as nanofibers, nanowires and nanotubes, there is great application potential in nanocomposites, filtration, batteries, superconductors, nanoelectronics, protective clothing or tissue engineering.  The presentation will give an overview of the nanofiber, its production, stabilization and carbonization processes as well as a short overview of research methods. The insights into the research areas will be given and practical examples of the different nanofibers will be shown. Afterwards, a short overview of the use of nanofibers in vertical farming projects will be discussed.

 

Abstrakt

Nano-włókna zyskują w ostatnim czasie coraz większe znaczenie, głównie ze względu na znaczące zastosowania komercyjne. Ze względu na szczególnie interesujące cechy nanomateriałów jednowymiarowych, w tym nano-włókien, nanodrutów i nanorurek, są one wykorzystywane w nanokompozytach, różnego rodzaju filtrach, akumulatorach, nadprzewodnikach, nanoelektronice, odzieży ochronnej oraz bio-inżynierii tkankowej. Podczas przeglądowego wystąpienia zostaną zaprezentowane różnego rodzaju nano-włókna, procesy ich wytwarzania, stabilizacji i karbonizacji, a także krótki przegląd typowych metod badawczych. Na końcu, omówiony zostanie krótki przegląd zastosowania nano-włókien, w tym w tzw. układach wegetacji pionowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów

Seminaria i konferencje

Początek strony