FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników i studentów, na pierwsze w tym roku kalendarzowym Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 8-01-2020 o godz. 14:00 w auli B, w budynku Centrum Nowych Technologii znajdującym się przy ul. Konarskiego 22B.

Wykład p.t. „WARSTWY FALOWODOWE WYTWARZANE METODĄ ZOL ŻEL - platforma technologiczna dla rozwoju planarnych czujników światłowodowych” wygłosi dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ, z Wydziału Elektrycznego, Katedry Optoelektroniki, Politechniki Śląskiej.

Optyka zintegrowana jest częścią optoelektroniki światłowodowej, która zajmuje się wytwarzaniem na jednym podłożu elementów i struktur optycznych, głównie światłowodowych, jak również źródeł światła i detektorów. W Politechnice Śląskiej opracowana została platforma materiałowa i technologia wytwarzania planarnych czujników światłowodowych. W ramach referatu omówione zostaną podstawy działania czujników światłowodowych wykorzystujących spektroskopię pola zanikającego i podstawy metody zol-żel oraz przedstawiony zostanie aktualny stan rozwoju technologii wytwarzania warstw ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w strukturach sensorowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminaria i konferencje

Początek strony