Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Gliwicki
ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, telefon: 32 237 2736, faks: 32 237 1778, e-mail: Marcin.Miczek@polsl.pl

Kronika

10 marca 2010

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału: udzielenie absolutorium poprzedniemu zarządowi, wybór nowego zarządu (Jacek Mazur, Maciej Matys, Marcin Miczek, Adam Michczyński, Małgorzata Szymaszek).

31 marca-16 czerwca 2010

Cykl wykładów popularnych z fizyki dla młodzieży (pobierz plakat):

26 maja 2010

Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej zaprosiły nauczycieli gimnazjów, szkół średnich i wyższych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych na wykład pt. O przeszkodach poznawczych w nauczaniu i uprawianiu fizyki, który wygłosiła dr Zofia Gołąb-Meyer z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Redaktor Naczelna czasopisma Foton, honorowa przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Plakat, prezentacja, zdjęcia z wykładu, pokaż/ukryj streszczenie:

5 czerwca 2010

Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Zastawny: emerytowany profesor Politechniki Śląskiej, członek Oddziału Gliwickiego PTF i Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 czerwca: Msza św. w katedrze św. św. Piotra i Pawła w Gliwicach, a następnie pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. W uroczystościach brali udział przedstawiciele PTF.

27 października 2010

Na zaproszenie naszego oddziału, Koła Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytutu Fizyki oraz Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej) prof. Andrzej LendaWydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wygłosił wykład pt. Kryptografia: od Herodota poprzez RSA do splątanych fotonów.

Plakat, zdjęcia z wykładu, pokaż/ukryj streszczenie:

7 grudnia 2010

I etap konkursu „Jak matematyk i fizyk mogą pomóc kosmonautom” organizowanego przez V LO im. Andrzeja Struga w Gliwicach pod patronatem Oddziału Gliwickiego PTF.

17 grudnia 2010

Jubileuszowa sesja z okazji 90-lecia PTF w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Z Oddziału Gliwickiego PTF w sesji wziął udział Marcin Miczek.

14 kwietnia-26 maja 2011

Cykl wykładów popularnych z fizyki dla młodzieży (pobierz plakat):

20 kwietnia 2011

Oddział Gliwicki PTF oraz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej zaprosiły na wykład pt. Awaria w elektrowni jądrowej FUKUSHIMA I, który wygłosił prof. dr hab. Wiktor Zipper kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Plakat, pokaż/ukryj streszczenie:

12 maja 2011

Z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne oraz Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej zaprosiły na wykład pt. Wielkość Marii Skłodowskiej-Curie, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kajetan WróblewskiWydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek „Historia fizyki” oraz „Uczeni w anegdocie”.

Plakat, zdjęcia z wykladu, pokaż/ukryj streszczenie:

6 lipca 2011

Na zebraniu Oddziału Gliwickiego PTF wybrano 3 delegatów na Zebranie Delegatów PTF, które odbyło się podczas XLI Zjazdu Fizyków w Lublinie. Były to następujące osoby: prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta, dr Jacek Mazur oraz dr inż. Adam Michczyński.

5 września 2011

Troje nauczycieli zgłoszonych przez Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego w porozumieniu z Komitetem Okręgowym Olimpiady Fizycznej w Gliwicach tj. Ewa Gajda (V LO, Bielsko-Biała) oraz Romuald Kondys i Grzegorz Łopatka (Zespół Szkół nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik) zostało wyróżnionych przez PTF za pracę z młodzieżą (patrz www.polskie-towarzystwo-fizyczne.pl/nagrbialk.html). Wręczenie dyplomów uznania odbyło się podczas ceremonii otwarcia XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie.

26 października 2011

2011-10-26.png, 206kB Oddział Gliwicki PTF oraz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej zaprosiły na wykład pt. Optyka nieliniowa: od manipulacji stanem kwantowym do magnetokardiografii, który wygłosił dr Szymon Pustelny z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Wykład rozpoczął się w środę 26 października 2011 r. o godzinie 14:00 w auli 300 (Wydział Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2, Gliwice).
Plakat, pokaż/ukryj streszczenie: Wiele bardzo ciekawych i szeroko badanych zjawisk optyki nieliniowej związanych jest z wytworzeniem w ośrodkach materialnych tzw. stanów superpozycji kwantowej. Takie stany odpowiedzialne są za dramatyczne zmniejszenie prędkości światła, zwiększenie tej prędkości powyżej c czy wytworzenie w ośrodku wąskiego okna transmisyjnego. Możliwość dynamicznej kontroli stanu kwantowego atomów ośrodka otwiera perspektywy budowy czysto optycznych przełączników, linii opóźniających czy magnetometrów. Kontrola parametrów światła oddziałującego z ośrodkami może pozwolić na wytworzenie konkretnych stanów kwantowych, co jest niezmiernie istotne z perspektywy przetwarzania informacji kwantowej czy kryptografii kwantowej. W referacie omówione zostaną sposoby wytwarzania i manipulacji stanami kwantowymi w parach atomowych przy pomocy zjawisk optyki nieliniowej oraz przykłady zastosowań w kontekście pomiarów pola magnetycznego wytwarzanego przez serce.

11 stycznia 2012

grafen Oddział Gliwicki PTF oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej zaprosiły na wykład pt. Grafen – materiał elektroniki XXI wieku. Mity i fakty, który wygłosił prof. Zbigniew Klusek z Uniwersytetu Łódzkiego. Wykład rozpoczął się w środę 11 stycznia 2012 r. o godzinie 14:00 w auli 300 (Wydział Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2, Gliwice).
Plakat, zdjęcia z wykładu, pokaż/ukryj streszczenie: W wystąpieniu przedstawię podstawowe zagadnienia fizyki grafenu, metody jego wytwarzania oraz identyfikacji. Zaprezentuję też własności fizyczne warstw grafenowych oraz omówię wpływ podłoży, na których są osadzane. Ustosunkuję się również do kontrowersji, które towarzyszyły przyznaniu Nagrody Nobla z fizyki za rok 2010 dla A. Geima i K. Novoselova za badania nad grafenem. Następnie przedstawię potencjalne zastosowania grafenu/grafenów w elektronice oraz optoelektronice. Postaram się krytycznie podejść do tego problemu wskazując wady, ograniczenia oraz bieżący stan badań nad elektroniką grafenową. Przedstawione zagadnienia będą zaprezentowane na podstawie badań własnych oraz najnowszych doniesień literaturowych.
Grafika z commons.wikimedia.org, AlexanderAIUS, Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0.

8 marca 2012

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału. Zarząd w składzie: przewodniczący dr Jacek Mazur, skarbnik mgr inż. Maciej Matys, sekretarz dr inż. Marcin Miczek, czlonkowie dr inż. Adam Michczyński i dr inż. Małgorzata Szymaszek złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności w okresie od 10 marca 2010 do 8 marca 2012 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w składzie dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. Pol. Śl., dr inż. Roman Bukowski, dr inż. Barbara Sensuła przestawił Roman Bukowski. Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie: dr inż. Kamil Barczak, mgr inż. Łukasz Drewniak, dr inż. Maciej Krzywiecki, dr inż. Marcin Miczek, Krystyna Skrodzka. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, jej członkowie to prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta, dr inż. Roman Bukowski i mgr inż. Maciej Matys. Roman Bukowski złożył rezygnację z funkcji korespondenta „Postępów Fizyki”, a nowy Zarząd został zobowiązany do wyznaczenia następcy.

Po zebraniu spotkali się członkowie nowo wybranego Zarządu. Przewodniczącym został Marcin Miczek, sekretarzem – Maciej Krzywiecki, skarbnikiem – Łukasz Drewniak. Omówiono zadania na najbliższy czas.

© 2011-2012 PTF, Oddział Gliwicki; projekt i kodowanie: Marcin Miczek