Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Gliwicki
ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, telefon: 32 237 2736, faks: 32 237 1778, e-mail: Marcin.Miczek@polsl.pl

Odnośniki do pokrewnych stron

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Czasopisma

Oddziały

Inne polskie towarzystwa naukowe

Zagraniczne towarzystwa fizyczne współpracujące z PTF

© 2011 PTF, Oddział Gliwicki; projekt i kodowanie: Marcin Miczek