FB Find Us on Facebook

Zakład Fizyki Stosowanej

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta

Strona www: http://zfs.polsl.pl/

Opis

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół badań właściwości cieplnych ciał stałych (pomiar dyfuzyjności cieplnej materiałów litych, pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw, wykorzystanie zjawiska fototermicznego i fotoakustycznego w nieniszczących metodach pomiarowych i diagnostycznych), właściwości elektronowych powierzchni półprzewodników i struktur półprzewodnikowych (badania teoretyczne i eksperymentalne powierzchniowych procesów elektronowych w strukturach metal-dielektryk-półprzewodnik, modelowanie i charakteryzacja własności elektronowych struktur niskowymiarowych, w tym powierzchni i granic fazowych struktur półprzewodnikowych stosowanych w opto- i nanoelektronice), skaningowej mikroskopii różnych typów (mikroskopia sił atomowych w trybie kontaktowym i bezkontaktowym, pasywna i aktywna skaningowa mikroskopia cieplna) oraz modelowania komputerowego i analizy danych eksperymentalnych (modelowanie zjawisk cieplnych z wykorzystaniem pakietów MATLAB®, Mathematica, COMSOL Multiphysics™).

Współpraca z jednostkami zagranicznymi

Współpraca z jednostkami krajowymi

Posiadana specjalistyczna aparatura badawcza:

 • AFM
 • analizator impedancji
 • układ DLTS

Udział zespołu w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych

 • InTechFun

Publikacje

Lista publikacji pracowników Zakładu:

2015-2020

2010-2014

 • Krzywiecki Maciej, Grzadziel Lucyna, Juszczyk Justyna, Kazmierczak-Balata Anna, Erbe Andreas, Bodzenta Jerzy, 2014. Correlation between morphology and local thermal properties of iron (II) phthalocyanine thin layers. Journal of Physics D-Applied Physics 47(33). https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/33/335304 [ResearcherID]
 • Starczewska A., Szperlich P., Nowak M., Bednarczyk I., Bodzenta J., Szala J., 2014. Fabrication of SbSI Photonic Crystals. Acta Physica Polonica a 126(5): 1118–1120. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.126.1118 [ResearcherID]
 • Kazmierczak-Balata Anna, Mazur Jacek, Bodzenta Jerzy, Trefon-Radziejewska Dominika, Drewniak Lukasz, 2014. Investigation of Thermal Properties of SiC Ceramics Containing Carbon Nanostructures by Photothermal Measurements. International Journal of Thermophysics 35(12): 2328–2340. https://doi.org/10.1007/s10765-014-1574-8 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, Juszczyk Justyna, Kazmierczak-Balata Anna, Wielgoszewski Grzegorz, 2014. Photothermal Measurement by the Use of Scanning Thermal Microscopy. International Journal of Thermophysics 35(12): 2316–2327. https://doi.org/10.1007/s10765-014-1613-5 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Chirtoc M., Juszczyk J., 2014. Reduced thermal quadrupole heat transport modeling in harmonic and transient regime scanning thermal microscopy using nanofabricated thermal probes. Journal of Applied Physics 116(5). https://doi.org/10.1063/1.4891872 [ResearcherID]
 • Starczewska A., Solecka B., Nowak M., Szperlich P., 2014. Dielectric Properties of SbSI in the Temperature Range of 292-475 K. Acta Physica Polonica a 126(5): 1125–1127. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.126.1125 [ResearcherID]
 • Nowak M., Solecka B., Jesionek M., 2014. Photoelectromagnetic Investigations of Graphene. Acta Physica Polonica a 126(5): 1104–1106. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.126.1104 [ResearcherID]
 • Ehrmann A., Blachowicz T., 2014. A simple model of hysteresis behavior using spreadsheet analysis. Journal of Physics: Conference Series 574(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/574/1/012158 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann A., 2014. Anatomy of demagnetizing and exchange fields in magnetic nano-dots influenced by 3D shape modifications. Journal of Physics: Conference Series 574(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/574/1/012054 [Scopus - Elsevier]
 • Ehrmann A., Blachowicz T., 2014. Influence of fourfold anisotropy form on hysteresis loop shape in ferromagnetic nanostructures. AIP Advances 4(8). https://doi.org/10.1063/1.4892955 [Scopus - Elsevier]
 • Ehrmann A., Blachowicz T., Heimlich F., Brücken A., Weber M.O., 2014. Influence of the sample dimension and yarn type on the washing relaxation process of knitted fabrics,Utjecaj dimenzije uzorka i vrste prede na proces relaksacije pletiva. Tekstil 63(5-6): 157–167. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., 2014. Elemental theory of a SAW gas sensor based on electrical conductivity changes in bi-layer nanostructures. Sensors and Actuators, B: Chemical 203: 511–516. https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.07.016 [Scopus - Elsevier]
 • Czichy M., Wagner P., Grza̧dziel L., Krzywiecki M., Szwajca A., Łapkowski M., Zak J., Officer D.L., 2014. Electrochemical and photoelectronic studies on C60-pyrrolidine- functionalised poly(terthiophene). Electrochimica Acta 141: 51–60. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.06.100 [Scopus - Elsevier]
 • Krzywiecki M., Grza̧dziel L., 2014. Energy level alignment at the Si(1 1 1)/RCA-SiO2/copper(II) phthalocyanine ultra-thin film interface. Applied Surface Science 311: 740–748. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.05.150 [Scopus - Elsevier]
 • Grza̧dziel L., Krzywiecki M., 2014. Surface states and space charge layer electronic parameters specification for long term air-exposed copper phthalocyanine thin films. Thin Solid Films 550: 361–366. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.10.159 [Scopus - Elsevier]
 • Kazmierczak-Balata Anna, Bodzenta Jerzy, Krzywiecki Maciej, Juszczyk Justyna, Szmidt Jan, Firek Piotr, 2013. Application of scanning microscopy to study correlation between thermal properties and morphology of BaTiO3 thin films. Thin Solid Films 545: 217–221. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.08.007 [ResearcherID]
 • Juszczyk J., Krzywiecki M., Kruszka R., Bodzenta J., 2013. Application of scanning thermal microscopy for investigation of thermal boundaries in multilayered photonic structures. Ultramicroscopy 135: 95–98. https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2013.07.009 [ResearcherID]
 • Juszczyk J., Wojtol M., Bodzenta J., 2013. DC Experiments in Quantitative Scanning Thermal Microscopy. International Journal of Thermophysics 34(4): 620–628. https://doi.org/10.1007/s10765-013-1449-4 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Juszczyk J., Chirtoc M., 2013. Quantitative scanning thermal microscopy based on determination of thermal probe dynamic resistance. Review of Scientific Instruments 84(9). https://doi.org/10.1063/1.4819738 [ResearcherID]
 • Trefon-Radziejewska D., Bodzenta J., Aukasiewicz T., 2013. Thermal-Diffusivity Dependence on Temperature of Gadolinium Calcium Oxoborate Single Crystals. International Journal of Thermophysics 34(5): 813–819. https://doi.org/10.1007/s10765-012-1197-x [ResearcherID]
 • Matys M., Adamowicz B., Hashizume T., 2013. A novel method for the determination of the full energetic distribution of interface state density in metal/insulator/GaN structures from capacitance - Voltage and photocapacitance - Light intensity measurements. AIP Conference Proceedings 1566: 57–58. https://doi.org/10.1063/1.4848283 [Scopus - Elsevier]
 • Matys M., Adamowicz B., Hori Y., Hashizume T., 2013. Direct measurement of donor-like interface state density and energy distribution at insulator/AlGaN interface in metal/Al2O 3/AlGaN/GaN by photocapacitance method. Applied Physics Letters 103(2). https://doi.org/10.1063/1.4813407 [Scopus - Elsevier]
 • Matys M., Powroznik P., Kupka D., Adamowicz B., 2013. Two-dimensional modeling of surface photovoltage in metal/insulator/n-GaN structure with cylindrical symmetry. Optica Applicata 43(1): 47–52. https://doi.org/10.5277/oa130106 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann A., Stebliński P., Palka J., 2013. Directional-dependent coercivities and magnetization reversal mechanisms in fourfold ferromagnetic systems of varying sizes. Journal of Applied Physics 113(1). https://doi.org/10.1063/1.4772459 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann A., 2013. Micromagnetic simulations of anisotropies in coupled and uncoupled ferromagnetic nanowire systems. The Scientific World Journal 2013. https://doi.org/10.1155/2013/472597 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann A., 2013. Six-state, three-level, six-fold ferromagnetic wire system. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 331: 21–23. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2012.11.014 [Scopus - Elsevier]
 • Szwajca A., Rapp M., Bilska M., Krzywiecki M., Koroniak H., 2013. Fluorinated saccharides on the Si(0 0 1) surface. Applied Surface Science 274: 221–230. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.03.020 [Scopus - Elsevier]
 • Krzywiecki M., Grzadziel L., Bodzenta J., Szuber J., 2012. Comparative study of surface morphology of copper phthalocyanine ultra thin films deposited on Si (111) native and RCA-cleaned substrates. Thin Solid Films 520(11): 3965–3970. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2012.01.018 [ResearcherID]
 • Trefon-Radziejewska D., Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Lukasiewicz T., 2012. Determination of Thermal-Diffusivity Dependence on Temperature of YAG Single Crystals with Different Concentrations of Yb3+ and V3+ Doping Ions. International Journal of Thermophysics 33(4): 707–715. https://doi.org/10.1007/s10765-012-1177-1 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, 2012. Special Workshop Issue: Selected Papers Presented at the 16th Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods and the 7th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods Preface. International Journal of Thermophysics 33(4): 581–582. https://doi.org/10.1007/s10765-012-1198-9 [ResearcherID]
 • Matys M., Adamowicz B., Hashizume T., 2012. Determination of the deep donor-like interface state density distribution in metal/Al2O3/n-GaN structures from the photocapacitance-light intensity measurement. Applied Physics Letters 101(23). https://doi.org/10.1063/1.4769815 [Scopus - Elsevier]
 • Wierzbowska K., Adamowicz B., Lauron B., Bideux L., 2012. Role of interface states and depletion layer in NO2sensing mechanism of n-InP epitaxial layers. Sensors and Actuators, A: Physical 181: 43–50. https://doi.org/10.1016/j.sna.2012.05.007 [Scopus - Elsevier]
 • Domanowska A., Miczek M., Ucka R., Matys M., Adamowicz B., Zywicki J., Taube A., Korwin-Mikke K., Gierałtowska S., Sochacki M., 2012. Surface photovoltage and Auger electron spectromicroscopy studies of HfO2/SiO2/4H-SiC and HfO2/Al2O3/4H-SiC structures. Applied Surface Science 258(21): 8354–8359. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.03.172 [Scopus - Elsevier]
 • Świtoński A., Blachowicz T., Sieroń A., Wojciechowski K., 2012. A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer,Komputerowy system wielospektralnej analizy danych obrazowych raka skóry. Przeglad Elektrotechniczny 88(12 B): 107–110. [Scopus - Elsevier]
 • Tillmanns A.E., Heimlich F., Brücken A., Weber M.O., Blachowicz T., 2012. Experimental investigation of the washing relaxation of knitted fabrics from polyester yarn with stainless steel fibres. Fibres and Textiles in Eastern Europe 90(1): 90–93. [Scopus - Elsevier]
 • Świtoński A., Blachowicz T., Misiuk-Hojlo M., Wojciechowski K., 2012. Supervised and unsupervised segmentation of multispectral retina images,Nadzorowana i nienadzorowana segmentacja wielospektralnych obrazów dna oka. Przeglad Elektrotechniczny 88(12 B): 111–114. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Krzywiecki M., MacIak E., Urbańczyk M., 2012. Bi-layer nanostructures of CuPc and Pd for resistance-type and SAW-type hydrogen gas sensors. Sensors and Actuators, B: Chemical 175: 255–262. https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.10.056 [Scopus - Elsevier]
 • Grzadziel L., Krzywiecki M., Peisert H., Chassé T., Szuber J., 2012. Photoemission study of the Si(1 1 1)-native SiO2/copper phthalocyanine (CuPc) ultra-thin film interface. Organic Electronics: physics, materials, applications 13(10): 1873–1880. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2012.05.035 [Scopus - Elsevier]
 • Karczemska Anna T., Witkowski Dariusz, Ralchenko Victor, Bolshakov Andrey, Sovyk Dmitry, Lysko Jan M., Fijalkowski Mateusz, Bodzenta Jerzy, Hassard John, 2011. Diamond electrophoretic microchips-Joule heating effects. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 176(4): 326–330. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2010.11.003 [ResearcherID]
 • Trefon-Radziejewska Dominika, Bodzenta Jerzy, 2011. Investigation of thermal diffusivity dependence on temperature of pure and doped YVO4 single crystals by thermal wave method. Therophysics 2011 - Conference Proceedings: 32–38. [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, 2011. Special Workshop Issue: Selected Papers Presented at the 15th Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods and the 6th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods Preface. International Journal of Thermophysics 32(4): 737–738. https://doi.org/10.1007/s10765-011-0985-z [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Mazur J., Kazmierczak-Balata A., 2011. Thermal properties of compressed expanded graphite: photothermal measurements. Applied Physics B-Lasers and Optics 105(3): 623–630. https://doi.org/10.1007/s00340-011-4510-7 [ResearcherID]
 • Domanowska A., Adamowicz B., Bidziński P., Klimasek A., Szewczenko J., Gutt T., Przewłocki H., 2011. Analysis of chemical shifts in Auger electron spectra versus sputtering time from passivated surfaces. Optica Applicata 41(2): 441–447. [Scopus - Elsevier]
 • Bidzinski P., Miczek M., Adamowicz B., Mizue C., Hashizume T., 2011. Impact of interface states and bulk carrier lifetime on photocapacitance of metal/insulator/GaN structure for ultraviolet light detection. Japanese Journal of Applied Physics 50(4 PART 2). https://doi.org/10.1143/JJAP.50.04DF08 [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Bidziński P., Adamowicz B., Mizue C., Hashizume T., 2011. The influence of interface states and bulk carrier lifetime on the minority carrier behavior in an illuminated metal/insulator/GaN structure. Solid State Communications 151(11): 830–833. https://doi.org/10.1016/j.ssc.2011.03.021 [Scopus - Elsevier]
 • Tillmanns A.E.N., Blachowicz T., 2011. Adjusting exchange bias and coercivity of magnetic layered systems with varying anisotropies. Journal of Applied Physics 109(8). https://doi.org/10.1063/1.3575170 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann A., 2011. Fourfold nanosystems for quaternary storage devices. Journal of Applied Physics 110(7). https://doi.org/10.1063/1.3646490 [Scopus - Elsevier]
 • Świtoński A., Blachowicz T., Zieliński M., Misiuk-Hojto M., Wojciechowski K., 2011. Ophthalmic diagnosis based on multispectral imaging,Diagnostyka okulistyczna na bazie wielospektralnego obrazowania galki ocznej. Przeglad Elektrotechniczny 87(12 B): 165–168. [Scopus - Elsevier]
 • Ehrmann A., Blachowicz T., 2011. Walking or running in the rain-A simple derivation of a general solution. European Journal of Physics 32(2): 355–361. https://doi.org/10.1088/0143-0807/32/2/008 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Urbańczyk M., Maciak E., Krzywiecki M., 2011. Bi-layer nanostructures of CuPc and Pd in SAW and resistance hydrogen sensor. Procedia Engineering 25: 252–255. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.12.062 [Scopus - Elsevier]
 • Urbańczyk M., Maciak E., Gut K., Pustelny T., Jakubik W., 2011. Layered thin film nanostructures of Pd/WO 3-x as resistance gas sensors. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 59(4): 401–407. https://doi.org/10.2478/v10175-011-0048-4 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., 2011. Surface acoustic wave-based gas sensors. Thin Solid Films 520(3): 986–993. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2011.04.174 [Scopus - Elsevier]
 • Grza̧dziel L., Krzywiecki M., Peisert H., Chassé T., Szuber J., 2011. Influence of ambient air exposure on surface chemistry and electronic properties of thin copper phthalocyanine sensing layers. Thin Solid Films 519(7): 2187–2192. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.10.065 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta Jerzy, Kazmierczak-Balata Anna, Lorenc Maciej, Juszczyk Justyna, 2010. Analysis of Possibilities of Application of Nanofabricated Thermal Probes to Quantitative Thermal Measurements. International Journal of Thermophysics 31(1): 150–162. https://doi.org/10.1007/s10765-009-0659-2 [ResearcherID]
 • Kazmierczak-Balata Anna, Bodzenta Jerzy, Trefon-Radziejewska Dominika, 2010. Determination of Thermal-Diffusivity Dependence on Temperature of Transparent Samples by Thermal Wave Method. International Journal of Thermophysics 31(1): 180–186. https://doi.org/10.1007/s10765-009-0676-1 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, Kazmierczak-Balata Anna, Mazur Jacek, 2010. Photothermal methods for determination of thermal properties of bulk materials and thin films. Central European Journal of Physics 8(2): 207–220. https://doi.org/10.2478/s11534-009-0133-6 [ResearcherID]
 • Adamowicz B., Miczek M., Bidzinski P., Hashizume T., 2010. Modeling of metal/insulator/GaN ultraviolet photodetector by finite element method. 4th Microwave and Radar Week, MRW-2010 - 18th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2010 - Conference Proceedings. [Scopus - Elsevier]
 • Hasegawa H., Akazawa M., Domanowska A., Adamowicz B., 2010. Surface passivation of III-V semiconductors for future CMOS devices-Past research, present status and key issues for future. Applied Surface Science 256(19): 5698–5707. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.03.091 [Scopus - Elsevier]
 • Nowak M., Szperlich P., Talik E., Szala J., Rzychon T., Stroz D., Nowrot A., Solecka B., 2010. Sonochemical preparation of antimony subiodide. Ultrasonics Sonochemistry 17(1): 219–227. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2009.05.016 [ResearcherID]
 • Dercz J., Dercz G., Prusik K., Solecka B., Starczewska A., Ilczuk J., 2010. Influence of primary milling on structural and electrical properties of Bi4Ti3O12ceramics obtained by sintering process. International Journal of Thermophysics 31(1): 42–54. https://doi.org/10.1007/s10765-009-0691-2 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Ehrmann Ńe Tillmanns A., Steblinski P., Pawela L., 2010. Magnetization reversal in magnetic half-balls influenced by shape perturbations. Journal of Applied Physics 108(12). https://doi.org/10.1063/1.3524501 [Scopus - Elsevier]
 • Hejczyk T., Urbańczyk M., Jakubik W.P., 2010. Analytical model of semiconductor sensor layers in SAW Gas Sensors. Acta Physica Polonica A 118(6): 1148–1152. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.118.1148 [Scopus - Elsevier]
 • Hejczyk T., Urbańczyk M., Jakubik W.P., 2010. Numerical results of modeling semiconductor sensor layers in SAW gas sensors. Acta Physica Polonica A 118(6): 1158–1160. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.118.1158 [Scopus - Elsevier]
 • Hejczyk T., Urbańczyk M., Jakubik W.P., 2010. Semiconductor sensor layer in SAW gas sensors configuration. Acta Physica Polonica A 118(6): 1153–1157. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.118.1153 [Scopus - Elsevier]
 • Krzywiecki M., Grzadziel L., Peisert H., Biswas I., Chassé T., Szuber J., 2010. X-ray Photoelectron Spectroscopy characterization of native and RCA-treated Si (111) substrates and their influence on surface chemistry of copper phthalocyanine thin films. Thin Solid Films 518(10): 2688–2694. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2009.09.013 [Scopus - Elsevier]

2005-2009

 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Wokulska K., Kucytowski J., Szperlich P., Lukasiewicz T., Hofman B., 2009. Analysis of influence of Yb concentration on thermal, elastic, optical and lattice parameters in YAG single crystal. Journal of Alloys and Compounds 473(1-2): 245–249. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.05.041 [ResearcherID]
 • Kazmierczak-Balata Anna, Bodzenta Jerzy, Korte-Kobylinska Dorota, Mazur Jacek, Golaszewska Krystyna, Kaminska Eliana, Piotrowska Anna, 2009. Determination of thermal conductivity of thin layers used as transparent contacts and antireflection coatings with a photothermal method. Applied Optics 48(7): C74–C80. https://doi.org/10.1364/AO.48.000C74 [ResearcherID]
 • Kazmierczak-Balata A., Bodzenta J., Szperlich P., Wokulska K., Kucytowski J., Lukasiewicz T., Hofman W., 2009. Determination of thermal, elastic, optical and lattice parameters of GdCOB single crystals doped with Nd3+ and Yb3+ ions. Journal of Alloys and Compounds 481(1-2): 622–627. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.03.070 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, Kazmierczak-Balata Anna, Wokulska Krystyna B., Kucytowski Jacek, Lukasiewicz Tadeusz, Hofman Wladystaw, 2009. Influence of doping on thermal diffusivity of single crystals used in photonics: measurements based on thermal wave methods. Applied Optics 48(7): C46–C54. https://doi.org/10.1364/AO.48.000C46 [ResearcherID]
 • Akazawa M., Domanowska A., Adamowicz B., Hasegawa H., 2009. Capacitance-voltage and photoluminescence study of high- k/GaAs interfaces controlled by Si interface control layer. Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 27(4): 2028–2035. https://doi.org/10.1116/1.3167361 [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Adamowicz B., Mizue C., Hashizume T., 2009. Simulations of capacitance-voltage-temperature behavior of Metal/Insulator/AlGaN and Metal/Insulator/AlGaN/GaN structures. Japanese Journal of Applied Physics 48(4 PART 2). https://doi.org/10.1143/JJAP.48.04C092 [Scopus - Elsevier]
 • Tomkiewicz P., Arabasz S., Adamowicz B., Miczek M., Mizsei J., Zahn D.R.T., Hasegawa H., Szuber J., 2009. Surface electronic properties of sulfur-treated GaAs determined by surface photovoltage measurement and its computer simulation. Surface Science 603(3): 498–502. https://doi.org/10.1016/j.susc.2008.12.009 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., 2009. Optical gaussian beam interaction with one-dimensional thermal wave in the Raman-Nath configuration. Applied Optics 48(7): C98–C111. https://doi.org/10.1364/AO.48.000C98 [Scopus - Elsevier]
 • Domanowska A., Bukowski R.J., 2009. Theoretical analysis of pulsed photoacoustic effect in solids. International Journal of Thermophysics 30(5): 1536–1556. https://doi.org/10.1007/s10765-009-0645-8 [Scopus - Elsevier]
 • Tillmanns A., Blachowicz T., Fraune M., Güntherodt G., Schuller I.K., 2009. Anomalous magnetization reversal mechanism in unbiased Fe/FeF2 investigated by means of the magneto-optic Kerr effect. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321(18): 2932–2935. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.04.046 [Scopus - Elsevier]
 • Gieniusz R., Błachowicz T., Maziewski A., Petroutchik A., Baczewski L.T., Wawro A., Hamrle J., Serga O., Hillebrands B., 2009. Brillouin light scattering investigations of magnetic and elastic properties in MBE grown trilayer Mo/Co/Au systems. Acta Physica Polonica A 115(1): 213–216. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M., MacIak E., Pustelny T., 2009. Bilayer structures of NiOxand Pd in surface acoustic wave and electrical gas sensor systems. Acta Physica Polonica A 116(3): 315–320. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.116.315 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., 2009. Hydrogen gas-sensing with bilayer structures of WO3 and Pd in SAW and electric systems. Thin Solid Films 517(22): 6188–6191. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2009.04.008 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Urbańczyk M., Maciak E., 2009. SAW hydrogen gas sensor based on WO3 and Pd nanostructures. Procedia Chemistry 1(1): 200–203. https://doi.org/10.1016/j.proche.2009.07.050 [Scopus - Elsevier]
 • Krzywiecki M., Ottaviano L., Grzadziel L., Parisse P., Santucci S., Szuber J., 2009. Influence of substrate doping on the surface chemistry and morphology of Copper Phthalocyanine ultra thin films on Si (111) substrates. Thin Solid Films 517(5): 1630–1635. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2008.09.099 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Lukasiewicz T., Pyka M., 2008. Correlation between the thermal diffusivity and the velocity of ultrasound in YVO4 single crystals. European Physical Journal-Special Topics 154: 313–317. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00567-4 [ResearcherID]
 • Kobylińska D.K., Bukowski R.J., Bodzenia J., Kochowski S., Kaźmierczak-Balata A., 2008. Detector effects in photothermal deflection experiments. Applied Optics 47(10): 1559–1566. https://doi.org/10.1364/AO.47.001559 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Lukasiewicz T., Pyka M., 2008. Determination of the thermal diffusivity of pure and doped yttrium orthovanadate by Angstrom's method. European Physical Journal-Special Topics 153: 135–138. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00411-y [ResearcherID]
 • Kucytowski J., Wokulska K., Kamierezak-Balata A., Bodzenta J., Lukasiewicz T., Hofman B., Pyka A., 2008. Influence of Nd dopants on lattice parameters and thermal and elastic properties in YVO4 single crystals. Thin Solid Films 516(22): 8125–8129. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2008.04.047 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., 2008. Nanoscale heat transport. Materials Science-Poland 26(1): 95–103. [ResearcherID]
 • Bodzenta J., 2008. Nanoscale heat transport. Materials Science- Poland 26(1): 95–103. [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J., Golaszewska K., Kaminska E., Kazmierczak-Balata A., Piotrowska A., Pyka M., Szperlich P., 2008. Photothermal measurements in determination of the thermal diffusivity of SiC. European Physical Journal-Special Topics 153: 79–82. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00397-4 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Lukasiewicz T., Hofman B., Kucytowski J., 2008. Thermal Wave Measurements with a Mirage Detection for Investigation of Thermal Diffusivity of GdCa4O(BO3)(3) Single Crystals. Acta Physica Polonica a 114(6A): A27–A32. [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Firszt F., Kazmierczak-Balata A., Pyka M., Szperlich P., Szydlowski M., Zakrzewski J., 2008. Thermal diffusivity of Zn1-xBexSe crystals and it's correlation with electrical conductivity and optical absorption spectra. European Physical Journal-Special Topics 153: 139–142. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00412-x [ResearcherID]
 • Kobylińska D.K., Bukowski R.J., Bodzenta J., Kochowski S., 2008. Thermal parameters of solids determination by the photodeflection method - Theories and experiment comparison. Optica Applicata 38(2): 445–458. [Scopus - Elsevier]
 • Kobylinska Dorota Korte, Bukowski Roman J., Bodzenta Jerzy, Kochowski Stanislaw, 2008. Thermal parameters of solids determination by the photodeflection method - theories and experiment comparison. Optica Applicata 38(2): 445–458. [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Kaźmierczak-Bałata A., Łukasiewicz T., Hofman B., Kucytowski J., 2008. Thermal wave measurements with a mirage detection for investigation of thermal diffusivity of GdCa4O(BO3)3 single crystals. Acta Physica Polonica A 114(6 A). [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J., 2008. Thermal wave methods in investigation of thermal properties of solids. European Physical Journal-Special Topics 154: 305–311. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00566-5 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, 2008. Untitled. European Physical Journal-Special Topics 154: V. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00506-5 [ResearcherID]
 • Wierzbowska K., Bideux L., Adamowicz B., Pauly A., 2008. A novel III-V semiconductor material for NO2detection and monitoring. Sensors and Actuators, A: Physical 142(1): 237–241. https://doi.org/10.1016/j.sna.2007.02.021 [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Mizue C., Hashizume T., Adamowicz B., 2008. Effects of interface states and temperature on the C-V behavior of metal/insulator/AlGaN/GaN heterostructure capacitors. Journal of Applied Physics 103(10). https://doi.org/10.1063/1.2924334 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Izydorczyk W., Izydorczyk J., Klimasek A., Jakubik W., Zywicki J., 2008. Response to oxygen and chemical properties of SnO2thin-film gas sensors. Vacuum 82(10): 966–970. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2008.01.003 [Scopus - Elsevier]
 • Wierzbowska K., Adamowicz B., Lauron B., Pauly A., Bideux L., 2008. Rigorous analysis of electronic properties and AFM studies of oxidising gas sensitive n-InP epitaxial layers. Journal of Physics: Conference Series 100(PART 7). https://doi.org/10.1088/1742-6596/100/7/072016 [Scopus - Elsevier]
 • Tomkiewicz P., Adamowicz B., Miczek M., Hasegawa H., Szuber J., 2008. Surface state density distribution at vacuum-annealed InP(1 0 0) surface as derived from the rigorous analysis of photoluminescence efficiency. Applied Surface Science 254(24): 8046–8049. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.03.020 [Scopus - Elsevier]
 • BŁachowicz T., 2008. Isotropic effects in exchange-biased ferromagnetic /antiferromagnetic bilayers. Materials Science- Poland 26(1): 21–26. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., 2008. Interactions of the Polyaniline and Nafion bilayer sensor structure with ammonia in a dry and wet air atmosphere. European Physical Journal: Special Topics 154(1): 93–96. https://doi.org/10.1140/epjst/e2008-00523-4 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M., Maciak E., Pustelny T., 2008. Surface acoustic wave hydrogen gas sensor based on layered structure of palladium/metal-free phthalocyanine. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 56(2): 133–138. [Scopus - Elsevier]
 • Krzywiecki M., Grzadziel L., Ottaviano L., Parisse P., Santucci S., Szuber J., 2008. XPS study of air exposed copper phthalocyanine ultra-thin films deposited on Si(111) native substrates. Materials Science- Poland 26(2): 287–294. [Scopus - Elsevier]
 • Tomkiewicz P., Winkler A., Krzywiecki M., Chasse Th., Szuber J., 2008. Analysis of mechanism of carbon removal from GaAs(1 0 0) surface by atomic hydrogen. Applied Surface Science 254(24): 8035–8040. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.03.074 [Scopus - Elsevier]
 • Kobylinska Dorota Korte, Bukowski Roman J., Burak Boguslaw, Bodzenta Jerzy, Kochowski Stanislaw, 2007. Photodeflection signal formation in photothermal measurements: comparison of the complex ray theory, the ray theory, the wave theory, and experimental results. Applied Optics 46(22): 5216–5227. https://doi.org/10.1364/AO.46.005216 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, 2007. Thermal properties of thin films and problems with their determination. Annales De Chimie-Science Des Materiaux 32(4): 401–420. https://doi.org/10.3166/acsm.32.401-420 [ResearcherID]
 • Adamowicz B., Miczek M., Hashizume T., Klimasek A., Bobek P., Zywicki J., 2007. Capacitance-voltage and Auger chemical profile studies on AlGaN/GaN structures passivated by SiO2/Si3N4and SiNx/Si3N4bilayers. Optica Applicata 37(4): 327–334. [Scopus - Elsevier]
 • Izydorczyk W., Adamowicz B., 2007. Computer analysis of oxygen adsorption at SnO2 thin films. Optica Applicata 37(4): 377–386. [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Beghi M.G., Güntherodt G., Beschoten B., Dieker H., Wuttig M., 2007. Crystalline phases in the Ge Sb2 Te4 alloy system: Phase transitions and elastic properties. Journal of Applied Physics 102(9). https://doi.org/10.1063/1.2809355 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Tillmanns A., Fraune M., Ghadimi R., Beschoten B., Güntherodt G., 2007. Exchange bias in epitaxial CoO Co bilayers with different crystallographic symmetries. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 75(5). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.75.054425 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., 2007. Rotatable anisotropy in epitaxial exchange-biased materials revealed by Brillouin light scattering. Journal of Applied Physics 102(4). https://doi.org/10.1063/1.2769337 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., 2007. Investigations of thin film structures of WO3 and WO3 with Pd for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system. Thin Solid Films 515(23): 8345–8350. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2007.03.024 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Urbańczyk M., Maciak E., 2007. Metal-free phthalocyanine and palladium sensor structure with a polyethylene membrane for hydrogen detection in SAW systems. Sensors and Actuators, B: Chemical 127(1): 295–303. https://doi.org/10.1016/j.snb.2007.07.026 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta Jerzy, 2006. 35th winter school on wave and quantum acoustics - Ustroti, Poland - 27 February-3 March, 2006 - Foreword. Journal De Physique Iv 137. [ResearcherID]
 • Kobylinska D. K., Bukowski R. J., Burak B., Bodzenta J., Kochowski S., 2006. Experimental verification of theory of photodeflection detection based on complex geometrical optics. Journal De Physique Iv 137: 305–308. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137059 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Kazmierczak A, Hanh BD, Neubert RHH, Wartewig S, 2006. Investigation of drugs diffusion into collodion membranes using FTIR-ATR and step-scan FTIR-PAS techniques. Instrumentation Science & Technology 34(1-2): 107–117. https://doi.org/10.1080/10739140500374112 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., 2006. Investigation of thermal properties of SiC using photothermal method. Journal De Physique Iv 137: 245–250. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137050 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., 2006. Journal De physique. IV: JP: Foreword. Journal De Physique. IV : JP 137. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137001 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta Jerzy, Burak Boguslaw, Nowak Marian, Pyka Monika, Szalajko Maria, Tanasiewicz Marta, 2006. Measurement of the thermal diffusivity of dental filling materials using modified Angstrom's method. Dental Materials 22(7): 617–621. https://doi.org/10.1016/j.dental.2005.05.016 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Kazmierczak-Balata A., Pyka M., 2006. New approach to data analysis in modified Angstrom's method. Journal De Physique Iv 137: 251–257. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137051 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Pyka M., 2006. Photothermal measurement with mirage effect for investigation of LiNbO3 single crystals. Journal De Physique Iv 137: 259–263. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137052 [ResearcherID]
 • Kobylinska Dorota Korte, Bukowski Roman J., Burak Boguslaw, Bodzenta Jerzy, Kochowski Stanislaw, 2006. The complex ray theory of photodeflection signal formation: Comparison with the ray theory and the experimental results. Journal of Applied Physics 100(6). https://doi.org/10.1063/1.2337257 [ResearcherID]
 • Izydorczyk W., Adamowicz B., Miczek M., Waczynski K., 2006. Computer analysis of an influence of oxygen vacancies on the electronic properties of the SnO 2 surface and near-surface region. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science 203(9): 2241–2246. https://doi.org/10.1002/pssa.200566016 [Scopus - Elsevier]
 • Hasegawa H., Sato T., Kasai S., Adamowicz B., Hashizume T., 2006. Dynamics and control of recombination process at semiconductor surfaces, interfaces and nano-structures. Solar Energy 80(6): 629–644. https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.10.014 [Scopus - Elsevier]
 • Arabasz S., Adamowicz B., Petit M., Gruzza B., Robert-Goumet Ch., Piwonski T., Bugajski M., Hasegawa H., 2006. Room temperature photoluminescence studies of nitrided InP(100) surfaces. Materials Science and Engineering C 26(2-3): 378–382. https://doi.org/10.1016/j.msec.2005.10.032 [Scopus - Elsevier]
 • Wierzbowska K., Pauly A., Adamowicz B., Bideux L., 2006. Studies of gas sensing, electrical and chemical properties of n-InP epitaxial surfaces. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science 203(9): 2281–2286. https://doi.org/10.1002/pssa.200566030 [Scopus - Elsevier]
 • Benamara Z., Mecirdi N., Bouiadjra B.B., Bideux L., Gruzza B., Robert C., Miczek M., Adamowicz B., 2006. XPS, electric and photoluminescence-based analysis of the GaAs (1 0 0) nitridation. Applied Surface Science 252(22): 7890–7894. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.09.056 [Scopus - Elsevier]
 • Michalewicz A., Nowak M., Kepinska M., 2006. Differences between surface and bulk refractive indices of a-InxSe1-x. Applied Surface Science 252(21): 7743–7747. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2006.03.067 [ResearcherID]
 • Michalewicz A, Nowak M, Kepinska M, 2006. Temperature dependence of the energy gap of InxSe1-x compounds. Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 243(3): 685–689. https://doi.org/10.1002/pssb.200541055 [ResearcherID]
 • Błachowicz T., Wieja M., 2006. Analysis of magnetization reversal at the exchange -biased interface using the Ising approach. Materials Science- Poland 24(3): 643–648. [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 2006. Erratum: Simulating a perpendicular exchange-biased structure with a partially covering nonmagnetic insertion at the FM/AFM interface (Central European Journal of Physics 10.2478/s11534-006-0016-z). Central European Journal of Physics 4(4): 522. https://doi.org/10.2478/s11534-006-0024-z [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., Salvan G., Zahn D.R.T., Szuber J., 2006. Micro-Raman spectroscopy of disordered and ordered sulfur phases on a passivated GaAs surface. Applied Surface Science 252(21): 7642–7646. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2006.03.058 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., 2006. Simulating a perpendicular exchange-biased structure with a partially covering nonmagnetic insertion at the FM/AFM interface. Central European Journal of Physics 4(3): 331–340. https://doi.org/10.2478/s11534-006-0016-z [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M.W., Bethanabotla V., Cular S., 2006. Acoustoelectric effect in Surface Acoustic Wave gas sensors (SAW) with metal - Free phthalocyanine and palladium sensing bi-layers. ECS Transactions 1(19): 1–9. https://doi.org/10.1149/1.2214634 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., 2006. Investigations of bilayer sensor structure with copper phthalocyanine and palladium for hydrogen detection in SAW system. Journal De Physique. IV : JP 137: 95–98. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137018 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M., Maciak E., 2006. Investigations of the polyaniline and nation bilayer sensor structure in SAW system. Journal De Physique. IV : JP 137: 99–102. https://doi.org/10.1051/jp4:2006137019 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M.W., Maciak E., 2006. Palladium and metal-free phthalocyanine bilayer structures for hydrogen detection in the SAW sensor system based on interaction speed. IEEE Sensors Journal 6(5): 1178–1185. https://doi.org/10.1109/JSEN.2006.881343 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, 2005. 34(th) Winter School on Wave and Quantum Acoustics - Ustron, Poland - 28 February-4 March 2005 - Foreword. Journal De Physique Iv 129: V. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129001 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Kazmierczak A, Kruczek T, 2005. Analysis of thermograms based on FFT algorithm. Journal De Physique Iv 129: 201–205. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129042 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Hofman W, Gala M, Lukasiewicz T, Pyka M, 2005. Anisotropy of thermal properties of pure and doped LiNbO3 single crystals. Journal De Physique Iv 129: 195–199. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129041 [ResearcherID]
 • Jakubik WP, Urbanczyk MW, Bodzenta J, Pietrzyk MA, 2005. Investigations on the resistance of the metal-free phthalocyanine and palladium bilayer sensor structure influenced by hydrogen. Sensors and Actuators B-Chemical 105(2): 340–345. https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.06.022 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Hanh B.D., Kaźmierczak A., Neubert R.H.H., Wartewig S., 2005. Photoacoustic spectroscopy application in diffusion examinations. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5953: 1–11. https://doi.org/10.1117/12.621858 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, Burak B, Jagoda A, Stanczyk B, 2005. Thermal conductivity of AlN and AlN-GaN thin films deposited on Si and GaAs substrates. Diamond and Related Materials 14(3-7): 1169–1174. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2005.01.016 [ResearcherID]
 • Wierzbowska K., Adamowicz B., Mazet L., Brunet J., Pauly A., Bideux L., Varenne C., Berry L., Germain J.-P., 2005. High-sensitivity NO2 sensor based on n-type InP epitaxial layers. Optica Applicata 35(4): 655–662. [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Adamowicz B., Hashizume T., Hasegawa H., 2005. Influence of surface states and bulk traps on non-equilibrium phenomena at GaAs and GaN surfaces. Optica Applicata 35(4): 355–362. [Scopus - Elsevier]
 • Petit M., Robert-Goumet C., Bideux L., Gruzza B., Matolin V., Arabasz S., Adamowicz B., Wawer D., Bugajski M., 2005. Passivation of InP(100) substrates: First stages of nitridation by thin InN surface overlayers studied by electron spectroscopies. Surface and Interface Analysis 37(7): 615–620. https://doi.org/10.1002/sia.2045 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Korte D., 2005. Deflective signal analysis in photothermal measurements in the frame of complex geometrical optics. Optica Applicata 35(1): 77–97. [Scopus - Elsevier]
 • Kobylińska D., Bukowski R.J., Burak B., Kochowski S., 2005. Gaussian optical beam propagation in thermal wave field - The ray theory, the complex ray theory and experimental results. Journal De Physique. IV : JP 129: 231–236. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129047 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., 2005. Optical gaussian beam in acoustooptics. Theoretical description of noncollinear isotropic interactions. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5828: 1–15. https://doi.org/10.1117/12.612752 [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 2005. Analysis of numerical limits in 2-D simulations of a ferromagnetic/antiferromagnetic interface using the Random Field Ising Model. Central European Journal of Physics 3(2): 147–162. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M.W., Bhethanabotla V.R., Cular S., 2005. Acoustoelectric effect in hydrogen surface acoustic wave sensors (SAW) with phthalocyanine-palladium sensing bi-layers. AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings: 11874–11880. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., 2005. Hydrogen detection by single and bilayer sensor structures in Surface Acoustic Wave system. Journal De Physique. IV : JP 129: 117–120. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129025 [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Uljanow J., Karczewska-Buczek T., Jakubik W., Waczyński K., Kwoka M., Kończak S., 2005. On the correlation between morphology and gas sensing properties of RGTO SnO2thin films. Thin Solid Films 490(1): 54–58. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.04.011 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Urbańczyk M., 2005. Polyaniline layers as a gas sensors in Surface Acoustic Wave system. Forum Acusticum Budapest 2005: 4th European Congress on Acustics: 2613–2617. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbanczyk M., Maciak E., Pustelny T., Stolarczyk A., 2005. Polyaniline thin films as a toxic gas sensors in SAW system. Journal De Physique. IV : JP 129: 121–124. https://doi.org/10.1051/jp4:2005129026 [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbanczyk M.W., 2005. SAW hydrogen sensor with a bilayer structure based on interaction speed. Sensors and Actuators, B: Chemical 106(2): 602–608. https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.07.028 [Scopus - Elsevier]

2000-2004

 • Bodzenta J, 2004. 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics - Szczyrk, Poland - March 12-13, 2003 - Foreword. Journal De Physique Iv 117: V–VI. [ResearcherID]
 • Hartmann M, Hanh BD, Podhaisky H, Wensch J, Bodzenta J, Wartewig S, Neubert RHH, 2004. A new FTIR-ATR cell for drug diffusion studies. Analyst 129(10): 902–905. https://doi.org/10.1039/b408940p [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Burak B, Hofman W, Gala M, Kucytowski J, Lukasiewicz T, Pyka M, Wokulska K, 2004. Influence of metallic and lanthanide dopants on the thermal diffusivity of lithium niobate crystals. Journal De Physique Iv 117: 7–12. https://doi.org/10.1051/jp4:2004117002 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Hanh BD, Kazmierczak A, Neubert RHH, Wartewig S, 2004. Investigation of ketoconazole diffusion into collodion membranes using step-scan FTIR-PAS technique. Journal De Physique Iv 117: 13–16. https://doi.org/10.1051/jp4:2004117003 [ResearcherID]
 • Błachowicz T., 2004. Phenomenological model of changes in the speed of a sound wave in crystals caused by dopants. Archives of Acoustics 29(3): 447–459. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W., Urbańczyk M., 2004. Hydrogen detection in surface acoustic wave gas sensor based on interaction speed. Proceedings of IEEE Sensors 3: 1514–1517. [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, 2003. 8th Workshop on Photoacoustics and Photothermics - Szczyrk, - Poland - February 27-28, 2003 - Foreword. Journal De Physique Iv 109. [ResearcherID]
 • Bodzenta J., 2003. Journal de Physique. IV: JP - Foreword. Journal De Physique. IV : JP 109. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik WP, Urbanczyk MW, Kochowski S, Bodzenta J, 2003. Palladium and phthalocyanine bilayer films for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system. Sensors and Actuators B-Chemical 96(1-2): 321–328. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(03)00551-3 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Burak B, Jagoda A, Stanczyk B, 2003. Thermal conductivity of laser mirror coatings measured by photothermal method. Journal De Physique Iv 109: 1–8. https://doi.org/10.1051/jp4:20030646 [ResearcherID]
 • Adamowicz B., Miczek M., Brun C., Gruzza B., Hasegawa H., 2003. Rigorous analysis of the electronic properties of InP interfaces for gas sensing. Thin Solid Films 436(1): 101–106. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(03)00519-4 [Scopus - Elsevier]
 • Duka P., Nowak M., Solecka B., 2003. Influence of acoustooptical modulation of laser radiation on the results of contactless photoelectromagnetic investigations. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5229: 329–333. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Korte D., 2003. Influence of probing beam focusing on photothermal signal. Journal De Physique. IV : JP 109: 19–31. https://doi.org/10.1051/jp4:20030648 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Korte D., 2003. Perturbation calculus for eikonal application to analysis of the deflectional signal in photothermal measurements. Optica Applicata 32(4): 817–828. [Scopus - Elsevier]
 • Pustelny B., Kleszczewski Z., Bukowski R.J., Mazur J., 2003. Photoacoustic investigation for atmospheric gas testing. Journal De Physique. IV : JP 109: 73–77. https://doi.org/10.1051/jp4:20030654 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Domanowska A., 2003. Theoretical analysis of pulse photoacoustic effect in gas filled cell. Journal De Physique. IV : JP 109: 9–17. https://doi.org/10.1051/jp4:20030647 [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 2003. Inexpensive linear scanning of the Fabry-Perot interferometer. Optica Applicata 32(4): 829–832. [Scopus - Elsevier]
 • Ignac-Nowicka J., Pustelny T., Opilski Z., Maciak E., Jakubik W.P., Urbanczyk M., 2003. Examination of thin films of phthalocyanines in plasmon system for application in NO2sensors. Optical Engineering 42(10): 2978–2986. https://doi.org/10.1117/1.1603756 [Scopus - Elsevier]
 • Grza̧dziel L., Zak J., Szuber J., 2003. On the correlation between morphology and electronic properties of copper phthalocyanine (CuPc) thin films. Thin Solid Films 436(1): 70–75. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(03)00511-X [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik WP, Urbanczyk MW, Kochowski S, Bodzenta J, 2002. Bilayer structure for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system. Sensors and Actuators B-Chemical 82(2-3): 265–271. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(01)01061-9 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Bukowski RJ, Christ A, Pogoda T, 2002. Photoacoustic detection of drug diffusion into a membrane: theory and numerical analysis. International Journal of Heat and Mass Transfer 45(22): 4515–4523. https://doi.org/10.1016/S0017-9310(02)00155-2 [ResearcherID]
 • Bodzenta J, Burak B, Gacek Z, Jakubik WP, Kochowski S, Urbanczyk M, 2002. Thin palladium film as a sensor of hydrogen gas dissolved in transformer oil. Sensors and Actuators B-Chemical 87(1): 82–87. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(02)00221-6 [ResearcherID]
 • Miczek M., Adamowicz B., Hasegawa H., 2002. Characterization of electronic properties of InP(100) surfaces from computer-aided analysis of photoluminescence. Optica Applicata 32(3): 227–233. [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Adamowicz B., Hasegawa H., 2002. Determination of InP surface state density distribution from excitation-power-dependent photoluminescence spectra using genetic algorithm-based fitting procedure. Surface Science 507-510: 240–244. https://doi.org/10.1016/S0039-6028(02)01253-0 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Miczek M., Arabasz S., Hasegawa H., 2002. Rigorous analysis of photoluminescence efficiency for characterisation of electronic properties of InP(1 0 0) surfaces. Vacuum 67(1): 3–10. https://doi.org/10.1016/S0042-207X(02)00194-X [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 2002. Brillouin light scattering on the two quasi-transverse waves in rotated sample of the LiNbO3 crystal. Optics Communications 210(3-6): 213–217. https://doi.org/10.1016/S0030-4018(02)01817-5 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Pyka M., Kleszczewski Z., Swirkowicz M., Lukasiewicz T., 2002. Doping effects of Cu ions on the elastic properties of the LiNbO3 crystal revealed by Brillouin scattering. Solid State Communications 123(6-7): 317–319. https://doi.org/10.1016/S0038-1098(02)00199-0 [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., Kleszczewski Z., Skumiel A., 2002. Elastic constants of the SrLaAlO4 and SrLaGaO4 crystals measured at ultrasonic and hypersonic acoustic frequencies. Ultrasonics 39(9): 611–615. https://doi.org/10.1016/S0041-624X(02)00374-8 [Scopus - Elsevier]
 • Urbańczyk M., Waltar Z., Jakubik W., 2002. Interdigital transducer analysis using equivalent PSpice model. Ultrasonics 39(8): 595–599. https://doi.org/10.1016/S0041-624X(02)00265-2 [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J., Burak B., Mazur J., Szmidt J., 2001. Thermal properties of CN thin films measured by photothermal methods. Journal of Wide Bandgap Materials 8(3-4): 233–239. https://doi.org/10.1106/152451102024666 [Scopus - Elsevier]
 • Miczek M., Adamowicz B., Szuber J., Hasegawa H., 2001. Computer analysis of photoluminescence efficiency at InP surface with U-shaped surface state continuum. Vacuum 63(1-2): 223–227. https://doi.org/10.1016/S0042-207X(01)00195-6 [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Czempik G., Larciprete R., Koziej D., Adamowicz B., 2001. XPS study of the L-CVD deposited SnO2thin films exposed to oxygen and hydrogen. Thin Solid Films 391(2): 198–203. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(01)00982-8 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., 2001. Gaussian beam phase change and deflection in Raman-Nath interaction. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 4514: 113–120. https://doi.org/10.1117/12.447601 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Domanowska A., 2001. Photoacoustic signal dependence on sample-backing thermal resistance. Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung 37(1): 77–80. https://doi.org/10.1007/s002310000135 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., Domanowska A., Kleszczewski Z., Mazur J., Pustelny B., 2001. Solid state photoacoustics with laser pulse mathematical model and experimental data filtering. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 4514: 172–178. https://doi.org/10.1117/12.447605 [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 2001. About three wave vectors immersed in the hypersonic sea. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 4514: 90–95. https://doi.org/10.1117/12.447597 [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., 2001. Acoustic properties of the Co/Cu superlattices. Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroclawskiej(83): 373–378. [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Pyka M., Kleszczewski Z., 2001. Influence of metallic dopants on the elastic properties of crystals in hypersonic region of frequencies. Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroclawskiej(83): 379–382. [Scopus - Elsevier]
 • Jakubik W.P., Urbańczyk M.W., Nadolski M., 2001. Surface acoustic wave hydrogen sensor with a multilayer structure - Preliminary results. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 4514: 194–200. https://doi.org/10.1117/12.447610 [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Grzadziel L., 2001. Photoemission study of the electronic properties of in situ prepared copper phthalocyanine (CuPc) thin films exposed to oxygen and hydrogen. Thin Solid Films 391(2): 282–287. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(01)00996-8 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Hasegawa H., 2000. Analysis of photoluminescence efficiency and surface recombination velocity of MBE-grown AlGaAs layers. Thin Solid Films 367(1-2): 180–183. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(00)00685-4 [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Czempik G., Larciprete R., Adamowicz B., 2000. Comparative XPS and PYS studies of SnO2thin films prepared by L-CVD technique and exposed to oxygen and hydrogen. Sensors and Actuators, B: Chemical 70(1-3): 177–181. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(00)00564-5 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Hasegawa H., 2000. Computer analysis of photon-induced non-equilibrium phenomena at Si and AlGaAs surfaces. Vacuum 57(2): 111–120. https://doi.org/10.1016/S0042-207X(00)00129-9 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Miczek M., Hasegawa H., 2000. Computer analysis of the Fermi level behaviour at SiO2/n-Si and SiO2/n-GaAs interfaces. Electron Technology (Warsaw) 33(1): 249–252. [Scopus - Elsevier]
 • Bilski M., Kaszczyszyn S., Grzadziel L., Adamowicz B., Szuber J., 2000. Surface photovoltage spectroscopy system for in situ studies of metal phthalocyanine thin films. Electron Technology (Warsaw) 33(1): 289–291. [Scopus - Elsevier]
 • Nowak M, Solecka B, 2000. Application of high-frequency contactless method of PEM investigations to examine near-surface layer of Si and GaAs. Vacuum 57(2): 237–242. https://doi.org/10.1016/S0042-207X(00)00118-4 [ResearcherID]
 • Błachowicz T., 2000. The use of pressure controlled Fabry-Pérot interferometer with linear scanning of data for Brillouin-type experiments. Review of Scientific Instruments 71(8): 2988–2991. https://doi.org/10.1063/1.1304872 [Scopus - Elsevier]
 • Urbanczyk M., Jakubik W., 2000. Studies of the electrical and mass effects in surface acoustic wave gas sensor. Electron Technology (Warsaw) 33(1): 161–166. [Scopus - Elsevier]
 • Grzadziel L., Mikolajczak K., Szuber J., 2000. Electronic properties of space charge layer of copper phthalocyanine (CuPc) thin films in situ studied by Photoemission Yield Spectroscopy. Electron Technology (Warsaw) 33(1): 157–160. [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Grzadziel L., 2000. Electronic properties of the space charge layer of in situ prepared copper phthalocyanine thin films exposed to oxygen. Thin Solid Films 376(1-2): 214–219. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(00)01411-5 [Scopus - Elsevier]
 • Matkowski P., Grzadziel L., Szuber J., 2000. Simple, low cost quartz crystal monitor system for metal phthalocyanine thin films growth control. Electron Technology (Warsaw) 33(1): 297–301. [Scopus - Elsevier]

1990-1999

 • Bodzenta J, 1999. Influence of order-disorder transition on thermal conductivity of solids. Chaos Solitons & Fractals 10(12): 2087–2098. https://doi.org/10.1016/S0960-0779(98)00250-1 [ResearcherID]
 • Adamowicz B., Hasegawa H., 1999. Computer simulations of the surface photovoltage on Si and GaAs surfaces with U-shaped surface state continuum. Vacuum 54(1-4): 173–177. https://doi.org/10.1016/S0042-207X(98)00455-2 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Miczek M., Ikeya K., Mutoh M., Saitoh T., Fujikura H., Hasegawa H., 1999. Electronic properties of AlxGa1-xAs surface passivated by ultrathin silicon interface control layer. Applied Surface Science 141(3-4): 326–332. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(98)00519-4 [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 1999. Longitudinal acoustic phonons in Co/Cu superlattices. Acoustics Letters 23(4): 69–72. [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, Mazur J, 1998. Photothermal cell for measurement of thermal parameters. Acousto-Optics and Applications Iii 3581: 278–284. https://doi.org/10.1117/12.330488 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Mazur J., 1998. Photothermal cell for measurement of thermal parameters. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 3581: 278–284. [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Hasegawa H., 1998. Computer analysis of surface recombination process at Si and compound semiconductor surfaces and behavior of surface recombination velocity. Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers 37(3 SUPPL. B): 1631–1637. [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Ikeya K., Mutoh M., Saitoh T., Fujikura H., Hasegawa H., 1998. Photoluminescence characterization of air exposed AlGaAs surface and passivated ex situ by ultrathin silicon interface control layer. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 2(1-4): 261–266. https://doi.org/10.1016/S1386-9477(98)00055-1 [Scopus - Elsevier]
 • Kepinska M., Nowak M., Okuniewicz S., Solecka B., 1998. Optical and photoelectrical investigations of Ge20Se69Bi11 thin films. Electron Technology (Warsaw) 31(3-4): 417–419. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., 1998. Complex geometrical optics application to the gaussian light beam Raman-Nath diffraction description. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 3581: 99–106. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R.J., 1998. Mirage effect description in the frame of the complex rays optics. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 3581: 285–292. [Scopus - Elsevier]
 • Michalewicz A., Jarzabek B., Cisowski J., Jurusik J., Burian A.M., Weszka J., 1998. Some optical properties of amorphous In-Se thin films. Electron Technology (Warsaw) 31(3-4): 411–416. [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Hudy A., 1998. Brillouin light scattering in piezoelectric crystals. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 3581: 259–266. [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., Kleszczewski Z., 1998. Elastic constants of the lithium tantalate crystal in the hypersonic range. Journal of the Acoustical Society of America 104(6): 3356–3357. https://doi.org/10.1121/1.423918 [Scopus - Elsevier]
 • Kleszczewski Z., Błachowicz T., 1998. Elliptic polarization of acoustic waves in crystals. Acoustics Letters 21(5): 100–105. [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 1998. Inelastic light scattering on two degenerated hypersonic waves: The switching effect. Acoustics Letters 21(10): 203–207. [Scopus - Elsevier]
 • Błachowicz T., 1998. Numerical calculations of rotational contributions to the scattering coefficient in a piezoelectric LiTaO3 crystal. Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics 15(10): 2599–2606. [Scopus - Elsevier]
 • Grzadziel L., Szuber J., 1998. UHV experimental system for in situ determination of the electronic properties of metal phthalocyanine thin films by photoemission yield spectroscopy. Electron Technology (Warsaw) 31(3-4): 502–504. [Scopus - Elsevier]
 • Mazur J, Bodzenta J, Kleszczewski Z, 1997. Photothermal determination of the thermal conductivity of superhard thin films. Diamond Based Composites and Related Materials 38: 261–267. [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Mazur J., Kleszczewski Z., 1997. Photothermal measurements of thermal conductivity of thin amorphous films. Journal of Wide Bandgap Materials 5(4): 288–297. [Scopus - Elsevier]
 • Blachowicz T., Kleszczewski Z., 1997. Elastic constants of the lithium tantalate crystal in the hypersonic range. Acoustics Letters 20(10): 221–223. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., Bodzenta J., Mazur J., Kleszczewski Z., 1996. Parameters estimation in photothermal measurements with photodeflectional detection. Materials Science Forum 210-213(PART 1): 295–302. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R, Bodzenta J, Mazur J, Kleszczewski Z, 1996. Parameters estimation in photothermal measurements with photodeflectional detection. Nondestructive Characterization of Materials Vii, Pts 1 and 2 210-2: 295–302. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.210-213.295 [ResearcherID]
 • Bodzenta J., Mazur J., Bukowski R., Kleszczewski Z., 1996. Photothermal investigation of silicon wafers with diamond-like coating. Materials Science Forum 210-213(PART 1): 439–446. [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, Mazur J, Bukowski R, Kleszczewski Z, 1996. Photothermal investigation of silicon wafers with diamond-like coating. Nondestructive Characterization of Materials Vii, Pts 1 and 2 210-2: 439–446. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.210-213.439 [ResearcherID]
 • Błachowicz T., Bukowski R., Kleszczewski Z., 1996. Fabry-Perot interferometer in Brillouin scattering experiments. Review of Scientific Instruments 67(12): 4057–4060. https://doi.org/10.1063/1.1147550 [Scopus - Elsevier]
 • Szuber J., Grzadziel L., Krol A., 1996. Photoemission yield study of the Fermi level position of the copper phthalocyanine thin films. Electron Technology (Warsaw) 29(2-3): 326–328. [Scopus - Elsevier]
 • Bodzenta J, Mazur J, Bukowski R, Kleszczewski Z, 1995. Photothermal measurements for plates. Acousto-Optics and Applications Ii 2643: 286–292. https://doi.org/10.1117/12.222756 [ResearcherID]
 • Bodzenta Jerzy, Mazur Jacek, Bukowski Roman, Kleszczewski Zygmunt, 1995. Photothermal measurements for plates. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2643: 286–292. [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Grilli M.L., Pedio M., Ottaviani C., Campo A., Capozi M., Quaresima C., Perfetti P., 1995. Inverse photoemission and Kelvin probe studies of the Au/GaP(110) interface. Vacuum 46(5-6): 509–512. https://doi.org/10.1016/0042-207X(94)00118-9 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski Roman, Dziechciarczyk Alina, Kleszczewski Zygmunt, 1995. Acousto-optical Bragg interaction in an isotropic medium under uniaxial stress condition. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2643: 80–87. [Scopus - Elsevier]
 • Urbanczyk M., Opilski Aleksander, Jakubik W., 1995. Sensor properties of copper phthalocyanine in layer structures of a surface acoustic wave (SAW) type. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2634: 195–201. [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., 1994. Dependence of silicon surface electronic parameters on surface Fermi level position. Vacuum 45(2-3): 167–170. https://doi.org/10.1016/0042-207X(94)90162-7 [Scopus - Elsevier]
 • BODZENTA J, PUSTELNA B, KLESZCZEWSKI Z, 1993. PHOTOACOUSTIC IMAGING OF ION-IMPLANTED SEMICONDUCTOR SAMPLES. Ultrasonics 31(5): 315–319. https://doi.org/10.1016/0041-624X(93)90063-6 [ResearcherID]
 • BODZENTA J, PUSTELNA B, KLESZCZEWSKI Z, 1992. PHOTOACOUSTIC IMAGING OF SEMICONDUCTOR STRUCTURES. Acousto-Optics and Applications 1844: 187–195. https://doi.org/10.1117/12.131925 [ResearcherID]
 • Adamowicz B., Szuber J., 1991. Near-band gap transitions in the surface photovoltage spectra for GaAs, GaP and Si surfaces. Surface Science 247(2-3): 94–99. https://doi.org/10.1016/0039-6028(91)90112-6 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., 1990. Investigation of electron processes at the p and n type Si(111) real surface by the surface photovoltage method. Surface Science 231(1-2): 1–8. https://doi.org/10.1016/0039-6028(90)90683-Y [Scopus - Elsevier]

do roku 1989

 • BODZENTA J, KLESZCZEWSKI Z, 1989. THEORETICAL DESCRIPTION OF LIGHT-DIFFRACTION ON ACOUSTIC PULSES IN BRAGGS REGION. Physica Status Solidi B-Basic Research 153(2): 573–578. https://doi.org/10.1002/pssb.2221530215 [ResearcherID]
 • KLESZCZEWSKI Z, BODZENTA J, 1988. PHONON PHONON INTERACTION IN GADOLINIUM GALLIUM GARNET CRYSTALS. Physica Status Solidi B-Basic Research 146(2): 467–474. https://doi.org/10.1002/pssb.2221460207 [ResearcherID]
 • Szuber J., Adamowicz B., 1988. Electronic properties of the clean and oxygen exposed GaAs(100) surface. Studies in Surface Science and Catalysis 40(C): 229–231. https://doi.org/10.1016/S0167-2991(08)65050-8 [Scopus - Elsevier]
 • Adamowicz B., Kochowski S., 1988. The contribution of surface effects to the surface photovoltage dependence on temperature for the real Si(111) surface. Surface Science 200(2-3): 172–178. https://doi.org/10.1016/0039-6028(88)90517-1 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., Kleszczewski Z., 1988. Non‐Linear Acousto‐Optical Interaction at Deviation from Bragg Angle. physica status solidi (b) 147(1): 409–416. https://doi.org/10.1002/pssb.2221470146 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., 1987. Non-Linear Acousto-Optical Interactions in Solid Dielectrics. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 859: 152–161. https://doi.org/10.1117/12.943356 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., Kleszczewski Z., 1987. Non‐Stationary Stimulated Acousto‐Optical Interactions in Solid Dielectrics. physica status solidi (b) 143(1): 281–287. https://doi.org/10.1002/pssb.2221430132 [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., Kleszczewski Z., 1984. Nonlinear Acoustooptical Interactions in Dielectric Solids.,NICHLINEARE AKUSTO-OPTISCHE WECHSELWIRKUNGEN IN FESTEN DIELEKTRISCHEN KOERPERN.. Acustica 56(1): 48–52. [Scopus - Elsevier]
 • Bukowski R., Mleczko A., Kleszczewski Z., 1983. Nonlinear Bragg Diffraction and Optical Excitation of Ultrasonic Waves.,NICHTLINEARE BRAGGSCHE DIFFRAKTION UND OPTISCHE ERREGUNG VON ULTRASCHALLWELLEN.. Acustica 52(3): 179–185. [Scopus - Elsevier]
 • Mleczko Andrzej, Bukowski Roman, Kleszczewski Zygmunt, 1983. OPTICAL GENERATION OF ACOUSTIC WAVES.. Archives of Acoustics 8(3): 249–253. [Scopus - Elsevier]

Pracownicy

COM_CONTACT_NO_ARTICLES

Go to top