FB FindUsonFacebook online 144

Zakład Zastosowań Radioizotopów

Zakład Zastosowań Radioizotopów

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, prof. nzw. PŚ

Strona WWW: http://www.carbon14.pl/

Opis

Zakład od ponad 50 lat prowadzi badania obejmujące zastosowania metod fizyki jądrowej w naukach o Ziemi (geologii, paleogeografii, geomorfologii), w paleobotanice, archeologii i antropologii, w badaniach zmian klimatu i ochronie środowiska. Wiele z nich znajduje zastosowanie w datowaniu bezwzględnym osadów i zabytków archeologicznych (datowanie metodą radiowęglową, luminescencyjną, ołowiową). Część badań obejmuje również zastosowania lekkich izotopów stabilnych C-13, O-18 i H-2 w badaniach klimatu oraz metod izotopowych w przemyśle spożywczym, energetycznym, agrarnym (metoda izotopu C-14, Cs-137, Pb-210).

Udział zespołu w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych:

W 2002 roku Komisja Europejska w uznaniu osiągnięć grupy badawczej skupionej w ZZR przyznała zakładowi status Centrum Doskonałości (Gliwice Absolute DAting Methods Centre of Excellence, GADAM). Kadra zakładu złożona jest ze specjalistów o międzynarodowym, interdyscyplinarnym dorobku naukowym.

Pracownicy

COM_CONTACT_NO_ARTICLES

Go to top