FB Find Us on Facebook

Gwałtowny wzrost koncentracji radiowęgla w słojach przyrostów rocznych drzew z przełomu lat 774/775 AD, 993/994 AD z terenu Japonii został po raz pierwszy opisany w Miyake et al. 2012, 2013. Od tego czasu wiele zespołów (Usoskin et al. 2013, Jull et al. 2014, Rakowski et al. 2015, etc.) potwierdziło globalny charakter tego zjawiska, które w literaturze nosi nazwę efektu Miyake (M12), od nazwiska jego odkrywczyni.  Przyczyny tego zjawiska oraz możliwości jego wykorzystania zostaną przedstawione w trakcie seminarium.

Seminaria i konferencje

Go to top