Instytut Fizyki Centrum Naukowo -Dydaktyczne dołączył do akcji prowadzonej przez Politechnikę Śląską oraz akcji Śląsk Drukuje dla Medyków w Koronie, w ramach których realizowany jest druk 3D elementów wyposażenia potrzebnych w placówkach medycznych walczących z koronawirusem. W miarę naszych możliwości sprzętowych staramy się drukować takie elementy. Wydrukowaliśmy do tej pory 30 elementów uchwytów do przyłbic ochronnych dla lekarzy, które są przekazywane na bieżąco do placówek medycznych za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. Drukujemy również, opracowane na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej, przejściówki łączące maskę do nurkowania z filtrem HEPA. Do tej pory wydrukowano 50 przejściówek a 20 następnych będzie gotowe na dzień 17-04-2020. Więcej na temat realizacji projektów prowadzonych przez Politechnikę można przeczytać w aktualnościach uczelnianych.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony