Studenckie Koło Naukowe γ-force powstało z inicjatywy studentów Instytutu Fizyki CND pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania przyrodnicze. Koło zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi na pograniczu fizyki i nauk o Ziemi. W centrum zainteresowań koła znajdują się badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem metod fizyki jądrowej do datowania dozymetrycznego osadów geologicznych, obiektów archeologicznych oraz badania geomorfologii przy pomocy naturalnych i sztucznych radionuklidów jak 238U, 222Rn, 40K 137Cs.

Gliwickie Laboratorium Datowania Luminescencyjnego jest wiodącym laboratorium w swojej dziedzinie. Laboratorium dysponuje najnowszym sprzętem pomiarowym umożliwiającym prowadzenie unikatowych badań w skali światowej. Kadra laboratorium aktywnie współpracuje na arenie międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami.

csm Logo DLED 1544d91967Pomimo, że γ-force jest najmłodszym z kół naukowych, członkowie zaprezentowali wyniki swoich prac na międzynarodowej konferencji DLED2020 zorganizowanej przez Instytut Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (Lipsk, Niemcy). Prace studentów dotyczyły między innymi emanacji 222Rn z materiałów referencyjnych z Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz aplikacji internetowej μRate do obliczania dawki rocznej promieniowania jonizującego dla potrzeb datowania dozymetrycznego.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony